Światowy projekt i eksperyment „Kontakt wzrokowy”

Budzi się ludzka świadomość. Projekt, który odbył się w 124 miastach na całym świecie. Odnajdywanie siebie samego, swojej boskiej natury w oczach drugiego człowieka 🙂

Reklamy

Świadomość jedności i wizja Nowej Ziemi – Anna Burakowska

 

Wątki wywiadu:

 • globalny, kwantowy skok świadomości
 • wsparcie kosmosu oraz Ziemi
 • zmiana sposobu postrzegania
 • odzyskanie własnej wrażliwości
 • życie podróżą duchową
 • transformacja percepcji postrzegania siebie oraz wszystkiego czego doświadczamy
 • otwieranie się portali na Ziemi
 • przejście ze starej świadomości oddzielenia do świadomości jedności
 • nowy świat to nowy człowiek
 • świadoma kreacja
 • odpowiedzialność za każdą myśl, emocje, uczucie, słowo i działanie
 • otwarcie serca i świadomość bezwarunkowej miłości
 • wsparcie kryształowych czaszek
 • czas aby wyjść ze sfery mentalnej
 • życie jest kwestią odczuwania, przejście do przestrzeni serca
 • inwersja naszej energii
 • ufność i zrozumienie tego co się dzieje
 • im wyższa  świadomość tym większe zrozumienie tego co się dzieje w naszym życiu

Sebastian Minor – Fala transformacji krystalicznej na Ziemi

29-30 Lipca odbył się w Warszawie Kongres Kryształowy. Polecam dwuczęściowy wykład Sebastiana Minora, tanatoterapeuty oraz inicjatora budowy sieci krystalicznej 🙂

Wątki wykładu:

 • kalendarz Majów, okno czasu
 • wyjatkowy moment w historii ludzkości
 • polaryzacja w społeczeństwie
 • dzieci indygo, dzieci tęczowe, dzieci kryształowe
 • afirmacja wdzięczności
 • bycie obecnym, obserwowanie tego co się dzieje wokół nas
 • praktyka pracy z kryształami
 • święty spokój katalizatorem przemiany
 • świat wewnątrz nas
 • ścieżka własnego przeznaczenia
 • kalibracja wewnętrznej istoty
 • jesteśmy w przededniu zmian globalnych
 • uświadamanie sobie tego czym jest nasze prawdziwe ja
 • szersze postrzeganie drugiej istoty, poczucie jedności
 • komunikacja z kryształami
 • energia obrazów
 • upadek wsółczesnego świata, wychodzenie z matrixa
 • problemy fizyczne związane ze zmianami energetycznymi
 • pionierzy i prekursorzy nowego świata
 • człowiek jako istota duchowa
 • wejście na ścieżke własnego mistrzostwa
 • jakby wyglądał świat gdyby wszyscy ludzie szli w kierunku własnego oświecenia?
 • pole morficzne – pole samowiedzy wszystkich czujących istot
 • wpływ osób medytujących na świadomość zbiorową

DRUGA CZĘŚĆ WYKŁADU

Wątki wykładu:

 • patologiczne zachowania i postawy we współczesnym świecie
 • kwantowy skok świadomości
 • kwestionowanie świadomości zbiorowej
 • trzy warstwy „więziennych krat” świadomości
 • amnezja przedurodzeniowa i iluzja tego, że jesteśmy kimś kim nie jesteśmy
 • programy wyznaniowo-religijne
 • przywiązanie do przeszłości i do własnego cierpienia
 • bycie czystą świadomością i istotą świetlistą
 • ludzie z otwartymi serca są największą wartością

Adam Anczykowski – Kosmiczne Transmutacje

Porcja informacji rozbijających trzeciowymiarową skorupę percepcyjną 🙂

Wątki rozmowy:

 • różnica między transformacją a transmutacją
 • radykalnie odmienny obraz tego kim jesteśmy
 • czym tak naprawdę jest elektron?
 • eksperyment Younga
 • elektron jest gmatwaniną różnych możliwości
 • akt pomiaru determinuje naturę elektronu
 • głębia boskości w elektronie
 • cały wielowymiarowy kosmos jest niematerialny
 • elektron nie daje się nikomu zmierzyć
 • wszystkie elektrony są imanentnie ze sobą połączone
 • elektron jest formą świadomości
 • ewangelia Tomasza, odkryta w 1945 w Nag Hammadi
 • szukanie samego siebie
 • człowiek jest krystaliczną katerdrą w samym sobie i z samego siebie

Agata Łuczak – Widzenie energii jest naturalną umiejętnością

 

Wątki rozmowy:

 • dziwne początki
 • różne formy widzenia energii
 • leśny byt u znajomego
 • uzdrawiające działania minerałów
 • malutkie dzieci są lustrem rodziców
 • aby pomóc dziecku, trzeba naprawić rodziców
 • przypadek w Kalinowym Młynie
 • tricki stosowane przez różne byty
 • nie wystarczy przesłanie energii, trzeba znaleźć źródło problemu
 • czy emocje są potrzebne
 • do czego służą emocje
 • jak odkryć cel duszy
 • z czarnej otchłani można wyjść

Alexander Loyd i Ben Johnson – „Kod Uzdrawiania”

„Prawdę mówiąc, coraz więcej osób odkrywa sposób na to, by przez wykorzystanie fizyki kwantowej zyskać dostęp do podświadomych informacji dla celów uzdrawiania. To przywołuje temat mistycyzmu, ponieważ bez wyjaśnień fizyki kwantowej te naukowe eksperymenty wydawałyby się mistyczne. To, co w przeszłości nazywaliśmy mistycznym, to w większości wypadków po prostu sytuacje, w których ktoś nauczył się wykorzystywać naturalne mechanizmy fizyki kwantowej w określonym celu. […] Prawda jest taka, że dotychczas nie rozumieliśmy, jak to się mogło stać. Gdy zaczynamy pojmować fizykę kwantową, zyskujemy wgląd w mechanizm tych zdarzeń . W rzeczywistości jedna z kluczowych teorii fizyki kwantowej zakłada, że w zasadzie nic nie jest niemożliwe, jeśli tylko pojawi się sytuacja, która tego wymaga. Zatem to, co uważaliśmy za mistyczne, wcale takie nie jest, ale przynależy do fizyki kwantowej, której jeszcze nie zrozumieliśmy, ponieważ w dalszym ciągu działamy według teorii newtonowskich. Czy powinniśmy się obawiać fizyki kwantowej? Absolutnie nie . To sposób, w jaki wszechświat funkcjonuje i zawsze funkcjonował. ‚Tylko wcześniej tego nie rozumieliśmy. Jak przekonasz się z dalszej lektury książki, zrozumienie fizyki kwantowej umożliwia największy przełom w dziedzinie zdrowia i uzdrawiania, jakiego kiedykolwiek doświadczyliśmy. To nowe rozumienie, nowa zmiana paradygmatu myślowego, ale taka, która musi się dokonać […] Na szczęście obecnie coraz więcej osób zaczyna pojmować znaczenie energii opisywane przez fizykę kwantową, mimo że jest ona pomijana w systemie edukacyjnym . Omówienie jej ogólnych zasad jest niezbędne do zrozumienia rewolucyjnej siły Kodu Uzdrawiania […] Kiedy pojmiesz, czym jest częstotliwość i czego może dokonać, uświadomisz sobie, że zastosowanie częstotliwości w medycynie doprowadziłoby do zlikwidowania przemysłu farmaceutycznego w takiej postaci, jaką znamy. Myślisz, że ten przemysł na to pozwoli? Medycyna zaczyna więc wkraczać w wiek energii, ale nie łudź się, istnieją potężne siły przeciwne temu postępowi, zwłaszcza gdyby miał doprowadzić do tego, że zwykli ludzie będą w stanie leczyć się samodzielnie w domu. Pomyśl, ile pieniędzy, władzy i kontroli straciłby establishment medyczny, gdyby ludzie mogli leczyć się bez lekarzy lub wykwalifikowanych pracowników medycznych […] Wierzymy, że Kody Uzdrawiania są tym, co największe umysły naszych czasów przewidziały i uznały za przyszłość medycyny. Tyle że zakres ich działania jest o wiele szerszy niż medyczny. Uzdrawiają one problemy uczuciowe, problemy psychiczne, problemy zawodowe, problemy dotyczące szczytowych osiągnięć – wymień, co chcesz – ponieważ wszystkie one mają to samo źródło, a jest nim stres spowodowany przez destrukcyjne bolesne wspomnienia komórkowe w nieświadomości. Prawdę mówiąc, Mark Victor Hansen, współautor serii książek „Balsam dla duszy”, publicznie zadeklarował wiarę, że Kody mogą być rozwiązaniem kryzysu związanego z opieką zdrowotną.”

Fragment książki

 

„Kod Uzdrawiania” jest książką, którą można polecić każdemu człowiekowi. Z jednej strony warto, aby zapoznały się z treścią tej książki osoby, które mają problemy natury fizycznej czy psychiczno-emocjonalnej, z drugiej strony, „Kod Uzdrawiania” jest także świetną lekturą dla wszystkich osób, które świadomie pracują nad rozwojem swojej świadomości.

Jak w późniejszej części postu opiszę, technika Kodów Uzdrawiania uzdrawia nasze świadome oraz nieświadome wspomnienia komórkowe, co oznacza, że uzdrowieniu ulegają emocje i fałszywe przekonania związane z danym wspomnieniem. W ten sposób skutecznie uwalniają z naszego ciała ciężkie, zalegające od lat, emocje trzeciego wymiaru, a także uzdrawiają negatywne, trzeciowymiarowe przekonania, związane z naszymi wspomnieniami, z naszą przeszłością. Czytaj dalej