Pozytywna apokalipsa – linia czasowa wzniesienia, cz.3

wcześniejsze dwie części, warto się zapoznać, aby zachować ciągłość przekazu:

https://globalneprzebudzenie.wordpress.com/2018/06/05/pozytywna-apokalipsa-linia-czasowa-wzniesienia-cz-1/

https://globalneprzebudzenie.wordpress.com/2018/06/12/pozytywna-apokalipsa-linia-czasowa-wzniesienia-cz-2/


 

UPADEK GLOBALNEGO SYSTEMU KONTROLI

Temat ten wiąże się z poprzednim wymienionym aspetem – wyjściem, wyzwoleniem się przez ludzkość ze zbiorowego lęku. Istniejący system wymusza wielopoziomowo na człowieku życie w częstotliwościach lękowych. Lęk jest wykorzystywany przez globalne instytucje oraz struktury jako główne narzędzie kontroli oraz blokowania w człowieku dostępu do jego własnej mocy. Systemowa rzeczywistość została tak przed nami urządzona, aby generowała w człowieku jak najwięcej lęku. Lęk przed przetrwaniem, lęk przed chorobami, wojnami. Lęk przed przyszłością ziemi. Lęk przed brakiem akceptacji innych ludzi. Lęk przed ludzkim osądem. Lęk przed niezrealizowaniem swoich celów i ambicji. Lęk przed śmiercią, czyli czymś, co jest tak naprawdę iluzją i nie istnieje. Głównie to pieniądz – globalny system bankowy – jest narzędziem, które utrzymuje społeczeństwo w lęku, ponieważ bez pieniędzy nic nie jest się w stanie przetrwać. Gonitwa za pieniądzem również ma na celu oczywiście odciągnąć człowieka od skupienia się na rozwoju własnej świadomości.

Ludzka zbiorowa świadomość, na razie nie jest w stanie za bardzo wyobrazić sobie np. funkcjonowania społeczeństwa bez potrzeby istnienia pieniędzy. Nasze umysły są tak zamknięte, że uznajemy nasz ziemski system za jedyny możliwy, jaki może istnieć. Praktycznie każdej osobie wydaje się, że system, w którym żyjemy to jedyne, co może być. Myślimy w kategoriach: „Zawsze były pieniądze, podatki, władza rządząca. Jest tak też teraz i będzie w przyszłości. Bogaci zawsze będą wyzyskiwać biednych itd.” Zapominamy o tym, że Ziemia nie jest żadnym centrum wszechświata, lecz jedynie kosmiczną wioską, a cywilizacja ją zamieszkująca jest z resztą bardzo prymitywna. Czytaj dalej

Pozytywna apokalipsa – linia czasowa wzniesienia, cz.2

Definiujące apokalipsę symboliczne „odsłonięcie zasłony” jest opisem kosmiczno-planetarnego procesu, któremu podlega Planeta Ziemia oraz kosmos. Jest to proces, który nie będzie miał miejsca gdzieś w dalekiej czy niedalekiej przyszłości, lecz trwa obecnie od pewnego czasu. „Apokalipsa” jet oczywiście czymś niesamowicie pozytywnym, tak naprawdę długo wyczekiwanym przez ludzkość, najlepszym co się mogło jej przytrafić. Jest to najbardziej wzniosła rzecz wchodząca w obręb ludzkiego doświadczenia.

Apokalipsa oznacza przejście ludzkości na kolejny poziom ewolucji. Jest duchowo-biologicznym wzniesieniem, wielkim ewolucyjny przeskokiem, podczas którego ludzkość osiągnie wyższy stopień świadomości ewolucyjnej. Apokalipsa jest wypełnieniem naszego genetycznego programu. Jest mistrzowskim planem, będącym projektem i zamiarem samego źródła. W proces ten zaangażowane są ogromne siły światła oraz inteligencji. Te wyższe plany w gruncie rzeczy programują i nadzorują cały proces. Jest punktem zwrotnym w historii ludzkiej cywilizacji, dzięki któremu wespnie się ona na kolejny szczebel kosmicznej drabiny ewolucyjnej. Uważam, że każdy człowiek posiada w sobie informację i wiedzę o tym procesie, przez co intuicyjnie w sercu czuje, że w tym kierunku zmierzamy. Jedynie uwarunkowany, zindoktrynowany, zaszczuty strachem i wierzący tylko w rzeczywistość promowaną przez media oraz współczesne paradygmaty umysł, najczęściej nie pozwala przebić się i przedostać do zapisu tych informacji w sobie. Czytaj dalej

Pozytywna apokalipsa – linia czasowa wzniesienia, cz.1

 

W tym poście chciałbym poruszyć znaczenie tak popularnego obecnie słowa „apokalipsa”. Jaki ma ono związek z procesem planetarnej transformacji? Na ile opisuje i oddaje ono to, co dzieje się obecnie z naszym światem? Jest to pierwsza część postu, ponieważ jest on zdecydowanie zbyt długi, żeby umieścić go w całości. Postem ten w zasadzie jest długim wstępem do tematu. Dlaczego myślę, że warto pisać o tym?

Jak wiadomo, energia podąża za uwagą, więc interpretacja toczących się wydarzeń oraz wizja, wersja przyszłości, jaka na poziomie kolektywnym dominuje w ludzkich umysłach, otwiera i kreuje linię czasową – kierunek, w którym zmierzamy jako ludzkość, wariant rzeczywistości, istniejący pośród wielu innych równoległych możliwości.  Ponieważ jesteśmy obecnie w takim momencie historycznym, w którym wiele możliwych wersji linii czasowych (wariantów przyszłości naszego świata) zaczyna zbiegać się, nakładać się na siebie (tak jest zawsze w przypadku kiedy Planeta, będąc u progu całkowitej transformacji, przechodzi okres ewolucyjnego przyspieszenia, a samo umiejętne kolektywne wykreowanie nowej linii czasowej (samookreślenie się kolektywu ludzkiego) daje możliwość dokonania ogromnego przeskoku ewolucyjnego), oprócz tego, że powoduje to sporo chaosu i zamieszania, to otwiera także okna wielkich możliwości.

Bardzo klarownie już widać, że jesteśmy właśnie w momencie, w którym następuje coraz wyraźniejsze i mocniejsze kolektywne otwarcie na linię czasową – dostępny wariant rzeczywistości – w której nasza cywilizacja wybiera własne przebudzenie, uzdrowienie, spektakularny rozwój świadomości, dający wiedzę oraz dostęp do własnej mocy, a oprócz tego przynoszący pokój, obfitość, harmonię, wolność od wszelkich ograniczeń (jednakowo tych narzuconych przez system, a także istniejących w ludzkim wnętrzu). Innymi słowy, wyłoni się planetarna rzeczywistość, zamieszkana przez cywilizację światła, opierającą swoje funkcjonowanie na wzorcach pochodzących od energii miłości. Ta linia czasowa jest linią wzniesienia do piątego wymiaru (następna oktawa świadomości), która jest przeznaczeniem Ziemi oraz ludzkości. Czytaj dalej