Źródło wszelkiej obfitości pochodzi z ludzkiego wnętrza, a dostęp do niego jest przywilejem każdego człowieka. Otwórz się na przepływ obfitości pomiędzy Tobą a świadomością źródła.

Jedna z najważniejszych zmian, która dokonuje się w obecnie w ludziach – w poszerzającej się, transformującej zbiorowej ludzkiej świadomości – polega na odkryciu, rozpoznaniu, że źródło wszystkiego, czego szukamy czy potrzebujemy w życiu – czyli wszelkiej obfitości – istnieje już teraz w naszym wnętrzu, jest dla nas dostępne w każdej chwili. Odkrycie to – podążanie w jego kierunku, poszerzanie tej świadomości – można nazwać wielką duchową zmianą, która się tak naprawdę dopiero zaczyna, i z której konsekwencji – potężnego wpływu na nasz przyszły rozwój – nie zdajemy sobie jeszcze w pełni sprawy.

To rozpoznanie zanim stanie się udziałem kolektywu ludzkiego, doświadczane jest przez coraz większą rzeszę jednostek, przynosi ze sobą ogromny potencjał przeobrażenia nas samych, a także jakości naszego życia. Czasami wniknięcie głębiej w ten wgląd, uświadomienie sobie skutków i następstw tej przyszłej zmiany w zbiorowej świadomości, wręcz mnie „poraża”, oczywiście w pozytywnym sensie, dosłownie rozkłada na łopatki. Jest to prawdziwy przeskok ewolucyjny ziemskiej świadomości.

OBFITOŚĆ PRZYWILEJEM KAŻDEGO

Wszelka obfitość jest przywilejem każdego człowieka. Nie trzeba spełniać żadnych warunków, aby na nią zasłużyć. Już sam fakt, że jesteś życiem, jesteś świadomością, jesteś światłem, atomem boskości, nobilituje i upoważnia Cię do jakiejkolwiek obfitości, którą wybierzesz. Wystarczy to, że po prostu jesteś. To twoje boskie dziedzictwo, prawo, upoważnienie. Jest to jedna z najważniejszych rzeczy, którą chcę Ci powiedzieć. Niech ta prawda zakoduje się w Tobie, na wszystkich poziomach Twojego przejawienia. Nie istnieje żadne oddzielenie między Tobą a źródłem. Każdy człowiek ma pełne prawo oraz możliwość czerpania z zasobów obfitości źródła. Czytaj dalej

Reklamy

Moja wieczorna praktyka na urlopie :)

Jestem właśnie na urlopie w swoim rodzinnym domu, u mojej mamy 🙂 Oto na zdjęciu moja miejscówka do wieczornej praktyki, którą sobie wymyśliłem. Czuję, że powinienem się z nią podzielić. Jestem w Polsce zazwyczaj raz lub dwa razy w roku, staram się więc wykorzystać ten czas rozwojowo.

Natura jest naszym największym sprzymierzeńcem. Wybrałem służbę życiu, więc i życie służy dla mnie, m.in za pośrednictwem natury. Dostanę taki dostęp do świadomości, wiedzy i informacji w naturze, na ile sam udostępnię siebie naturze, Matce Ziemi, aby wesprzeć ją w procesie jej wzniesienia.

Wszystko co pochodzi od natury jest pulsującą, żywą wibracją. Ziemia jest żywą biblioteką informacji. Kolory roślin mają swoją częstotliwość, która oddziałuje na nas. Każdy jeden zapach jest żywym wibrującym polem energetyczno-informacyjnym, ktory wielowymiarowo wpływa na nasze energetyczne ciała subtelne. Każda kropla wody, każde źdźbło trawy, każdy pień drzewa żyje i ma swoje pole wibracyjne. Natura nam służy, natura nas kocha, pomaga nam w okresie naszej transformacji świadomości, pomaga nam się wznieść. Sama się wznosi, więc jak kochająca matka podciąga nas również ku górze. To nasz największy przyjaciel. Cała informacja dotycząca planetarnej zmiany jest zakodowana w naturze.

Czytaj dalej

Na ludzkość czekąją wielkie dary światła. Przygotuj się na nie poprzez dążenie do wewnętrznej czystości na wszystkich poziomach swojego ciała, część 2

Dążenie do wewnętrznej czystości dotyczy dwóch istniejących w nas wymiarów, mianowicie naszej  przeszłości oraz teraźniejszości. W tym poście chciałbym w skrócie opisać obie te płaszczyzny. Zaczynając od przeszłości, jest ona czymś co nosimy bardzo głęboko w sobie. Cokolwiek się wydarzyło w naszym życiu, istnieje w nas. Znajdujemy się obecnie na takim etapie procesu planetarnej transformacji świadomości, gdzie wskazane jest, aby zrzucić z siebie całe brzemie oraz ciężar własnej przeszłości, stając się czystym i nieobciążonym, wejść w otwierający się na planecie wymiar światła.

Wszystkie obrazy przeszłych wydarzeń są zapisane w naszej pamięci komórkowej, która jest tym samym co podświadomość, a także obejmuje całą matrycę energetyczną naszego ciała. Nabyte w trakcie przeszłych zdarzeń przekonania na ich temat, są integralną częścią naszego pola energetycznego. Z przekonań rodzą się emocje, które blokują przepływ energii w ciele. Nasza fizjologia, emocje oraz zachowanie są najczęściej wynikiem naszych wspomnień, oraz powstałych na ich bazie przekonań. Pamięć tego, co się wydarzyło, zostaje już na stałe. Kluczowy jest jednak energetyczny zapis wspomnienia. Czy jest on oparty na częstotliwościach lękowych, czy częstotliwościach miłości? W tym aspekcie zawsze my sami mamy decydujący głos. Czytaj dalej

Postanów, że naprawdę chcesz siebie poznać. Przekieruj uwagę do własnego wnętrza.

W tym poście chciałbym wspomnieć o fundamencie rozwoju świadomości, czymś oczywistym, o czym powinno się jak najczęściej przypominać. Mianowicie, transformacja, wzrost świadomości rozpoczyna się na dobre w momencie, gdy przekierujemy uwagę do własnego wnętrza.

Wszyscy zostaliśmy nauczeni skupiać swoją świadomość na zewnątrz nas. Jest to jedno z naszych największych uwarunkowań, a ponieważ podlegają mu niemal wszyscy, uznawane jest za coś normalnego. Ziemski system został tak urządzony, abyśmy pozyskiwali wiedzę dotyczącą dosłownie wszystkiego, od zewnętrznych autorytetów takich jak: szkoła, systemy religijne, media masowego przekazu itd. Podczas dorastania za właściwe i słuszne przyjmujemy wzorce przekazywane nam przez społeczeństwo. Wszystkich odpowiedzi poszukujemy więc na zewnątrz siebie. Również w świecie zewnętrznym – który jest światem formy – szukamy spełnienia, samorealizacji, szczęścia, uznania. Definiujemy siebie samych poprzez zewnętrzny świat formy. Nasze zmysły chłoną oraz absorbują wszystko to, co mieści się na zewnątrz nas. Również nasze myśli – objekty, na których jesteśmy niemalże przez cały dzień zawieszeni – są podmiotami zewnętrznymi w stosunku do naszej świadomości, chociaż ulegamy złudzeniu, że są one czymś naszym, istniejącym w głębi naszego umysłu. Czytaj dalej

Otwieranie się serca wyraża się poprzez tęsknotę za źródłem, miłością.

W trakcie pisania kontynuacji ostatniego posta przyszedł mi do głowy fajny wgląd, który postanowiłem na szybko przybliżyć, póki siedzi mi w głowie 🙂

Czas globalnej transformacji świadomości ma to do siebie, że jako ludzie musimy sami zrobić porządek, wziąć odpowiedzialność za swoje życie, a także życie w wymiarze społecznym. Otrzymujemy jednak przy tym olbrzymie wsparcie energetyczne. Przychodzi ono do nas z naszego wnętrza. Jest pochodzącym od samego źródła impulsem oraz inspiracją. Ma przede wszystkim wspomóc nas w tym procesie, nakierować na tory rozwoju świadomości, otworzyć na miłość, ściągnąć z drogi ku autodestrukcji.

Polega na tym, że nasza świadomość kolektywnie jest wyciągana z przestrzeni umysłu w kierunku przestrzeni serca. Proces ten w swojej istocie jest otwieraniem się ośrodka energetycznego serca. Jest on bardzo spontaniczny, oczywiście u każdego przebiega inaczej, w różnym czasie oraz w odpowiednim dla siebie tempie. Ośrodek serca jest portalem, pomostem łączącym nas ze źródłem. Im bardziej się otwiera, tym coraz silniejsze promieniowanie, magnetyczne przyciąganie emituje, ściągając do siebie świadomość. To przyciąganie wyciąga jednocześnie świadomość z przestrzeni umysłu, w której de facto od stuleci była ona „zatrzaśnięta”. Powoduje to, że ludzka świadomość nie będzie już dłużej rezonować z częstotliwością wibracyjną egotycznego umysłu. Jednocześnie rozkwita w nas przestrzeń naszego serca, do której zakotwiczana jest nasza świadomość, abyśmy ostatecznie żyli poprzez przestrzeń serca w pięknym oraz zharmonizowanym połączeniu z umysłem. Jak będzie w nas przejawiać się ten dysonans ze strukturą umysłu? Czytaj dalej

Na ludzkość czekąją wielkie dary światła. Przygotuj się na nie poprzez dążenie do wewnętrznej czystości na wszystkich poziomach swojego ciała, część 1

Post ten wraz z jego następną częścią będzie dotyczył wskazówek oraz porad na obecne czasy, szczególnie z akcentem na najbliższe lata, podczas których natężenie dopływającego do planety światła (jak i samej wibracji Ziemi) będzie o wiele wyższe niż obecnie. Ostatnie lata miały za zadanie przygotować nas do asymilowania nowej energii. Następne lata – konkretnie przyszła dekada – będzie ukierunkowana na nasze przystosowywanie się oraz dostrojenie do obmywających planetę fal światła. Będzie to prawdziwym egazminem duchowej dojrzałości.

Ogarniająca ziemski glob przemiana świadomości, w dużej mierze wywołana jest za pośrednictwem docierającej do planety energii kosmicznej oraz słonecznej. Oczywiście nie jest to jedyny bodziec oraz czynnik stymulujący transformację. Inne impulsy pochodzą m.in. z naszego wnętrza – poprzez portal naszego serca, budzi się w nas światło. Światło przybywa więc do nas z zewnątrz, jak i również rozkwita w naszym wnętrzu. Wpływa oraz wnika w nas wielopłaszczyznowo. Transmutacji ulega ciało fizyczne. Przeprogramowanie – restrukturyzację przechodzi umysł. Transformacja obejmuje zasięgiem każdy aspekt naszego ja: fizyczny, mentalny, psychiczny, duchowy. Kluczowe jest dostrojenie się do procesu, podążanie za nim w parze. Czytaj dalej

Co by było gdyby wszyscy ludzie znali swoją życiową scieżkę przeznaczenia?

Wartościowy artykuł od Anny Architektura, dotyczący spojrzenia na wzrost globalnej świadomości 🙂 Wchodzimy właśnie w okres, w którym zaczynamy odkrywać i postrzegać siebie przede wszystkim jako istoty duchowe. Takie poszerzenie świadomości wiąże się z tym, że będziemy dostrzegać coraz to szerszy obraz własnej duchowej podróży. Cel, sens naszego pobytu na planecie Ziemia, motywacja, przeznaczenie wychodzić będą poza wąskie oraz krótki czasowe ramy, który zdefiniowane są przez moment naszych ziemskich narodzin. W związku z tym również wznosimy się, wychodzimy ponad uwarunkowane, ograniczenia naszego ziemskiego trzeciowymiarowego umysłu, który stwarza oraz determinuje poczucie naszego egotycznego „ja” – wąskiego aspektu całości istoty, która w rzeczywistości jesteśmy. Polecam  🙂


 

Co by było gdyby ludzie znali swoją życiową ścieżkę przeznaczenia? Coś o indywidulanym profilu psychologiczno-energetycznym

W zamyśle Wyższej Inteligencji świat jest bardzo precyzyjnie ułożony i doskonały pod względem energetycznym. Oznacza to, że każdy człowiek – na duchowym poziomie – ma w nim swoje miejsce, a wszystkie zasoby są wystarczające. W przenośni można porównać to do precyzyjnie ułożonych puzzli. Każda osoba ma w tym świecie ściśle określoną indywidulną rolę. Rola ta związana jest ze wzrostem globalnej świadomości wszystkich ludzi (i dotyczy osobistego powołania). Czytaj dalej