Wdzięczność wobec rzeczywistości

Przebudzenie ludzkości nieustannie postępuje. Zrelaksuj się, pozbądź się trosk, obaw i ciesz się tą podróżą. Wszystko, co istnieje, jest źródłem, które przejawia się w doświadczeniu. Rzeczywistość, wszechświat jest manifestującą się świadomością źródła, podobnie jak wszystkie osobowe mikroświadomości wchodzące w obręb doświadczenia wszechświata. Do takich mikroświadomości należy także istota ludzka, niezależnie od tego, co ona sama myśli na swój temat.

Człowiek definiuje i odczuwa siebie głównie jako istotę biologiczną, posiadającą ego-tożsamość. Jednak prawdziwą esencją i naturą każdego człowieka jest czysta, wieczna i boska świadomość, która tymczasowo doświadcza siebie samą za pośrednictwem biologicznego instrumentu, jakim jest istota ludzka. Świadomość żyjąca w człowieku jest boska. Nie może być inaczej, ponieważ taka jest po prostu natura i właściwość świadomości. Na razie jeszcze nie do końca wiemy i rozumiemy, co się tak naprawdę pięknego, złożonego, wielowymiarowego i wielkiego kryje za słowem „boska”.

Rzeczywistość, wszechświat pełni rolę zwierciadła dla świadomości. Świadomość, której natura jest twórcza, kreuje nieustannie w każdej chwili. Związek i wsparcie, jakie łączą indywidualną świadomość z rzeczywistością, polega na tym, że rzeczywistość/wszechświat odzwierciedla, manifestuje niezmiennie to, co świadomość powołuje do istnienia – w przypadku świadomości wyrażającej się jako istota ludzka, odzwierciedla to, co człowiek tworzy za pośrednictwem myśli, uczuć, słów i czynów, przejawiając się jako jego życiowe doświadczenie. Każda mikroświadomość kosmosu (m.in człowiek) wraz z makroświadomością (wszechświat/rzeczywistość) są tym samym – źródłem, które doświadcza siebie, służąc sobie. Wzajemny związek zindywidualizowanej świadomości z rzeczywistością jest dynamicznym tańcem samego źródła. Źródło za pośrednictwem  świadomości jednostki tworzy, a rzeczywistość – będąca tym samym źródłem – manifestuje, odzwierciedla ową kreację.

Nasz ziemski plan pełni rolę zwierciadła dla zbiorowej ludzkiej świadomości. Wygląda on tak jak wygląda, ponieważ ludzkość znajduje się na bardzo niskim poziomie rozwoju świadomości, pogrążona w labiryncie wielu iluzji. Stan taki będzie się utrzymywał i powielał, dopóki zbiorowa świadomość znacząco się nie rozwinie. Oprócz tego realizowana jest od dawna cała agenda związana z manipulacją i utrzymywaniem, zamknięciem ludzkości na tak niskim poziomie. Świat czy życie nie są takie, jakie się ludziom wydają. Z racji tego, że ludzka percepcja jest ograniczona wyłącznie do świata formy i materii planu ziemskiego, to co sądzimy na temat życia, ogranicza się wyłącznie do oglądu i perspektywy zbiorowej kreacji gatunku ludzkiego. Życie jest czymś o wiele większym.

Gdy zindywidualizowana świadomość źródła, jaką jest człowiek, zaczyna sobie przypominać swoją relację, więź i połączenie względem świadomości makrokosmosu (czyli to, że rzeczywistość pełni dla niej rolę doskonałego zwierciadła), wtedy zaczyna w ekspresowym tempie sama wzrastać i przebudzać się do pełni tego, kim jest. Działanie to tak naprawdę otwiera człowieka na łączność ze swoim źródłem. Aktywuje istniejące w człowieku kody źródłowej świadomości. Znika osąd i lęk, a ze strony życia napływa wsparcie oraz współpraca.

Droga do tego prowadzi w dużej mierze poprzez odczuwanie wdzięczności wobec rzeczywistości/wszechświata, za to, że pełni funkcję tak perfekcyjnego i doskonałego zwierciadła dla naszej świadomości. Jest to formą wdzięcznością wobec samego życia. Czyniąc to, człowiek łączy się z prądem oraz mocą, jaka jest zawarta w życiu, które przecież jest nieustannie przejawiającym się w działaniu Bogiem. Im częściej człowiek skupi się na takiej formie wdzięczności wobec życia, tym bardziej przebudzi moc kreacji własnej świadomości. Poprzez świadomość tego, że rzeczywistość jest zwierciadłem, w połączeniu z generowanym uczuciem wdzięczności następuje zespolenie, unifikacja jednostki ludzkiej z całością życia, co wyzwala poszerzanie się świadomości w stronę pełni tego, czym jest.

Wbrew pozorom bardzo mało czasu poświęcamy na pielęgnowaniu uwagi i kontaktu z rzeczywistością. Jako rzeczywistość rozumiem niefizyczne, inteligentne pole – przenikającą wszystko, wszechobecną świadomość źródła – które zawiera i utrzymuje w sobie cały wszechświat, wewnątrz którego my sami jesteśmy zanurzeni. Zazwyczaj skupieni jesteśmy tylko na ziemskim świecie – ziemskim zwierciadle. Zapominamy o tym, że świat pełni rolę zwierciadła, zatracając się w świecie fizycznych form – skutkach i wynikach zbiorowej kreacji. Jednak rzeczywistość rozszerza się o wiele dalej niż nasza planeta. Większość naszej uwagi jest więc skupiona na naszym prywatnym życiu i tym, co się dzieje na Ziemi. W trakcie dnia zazwyczaj zanurzeni jesteśmy w swoich sprawach, pogrążeni w myślach.

To wszystko ogranicza się do obszaru działania naszego umysłu i determinuje poziom naszej świadomości. Sam zadaj sobie pytanie, jak często i na jak długo w ciągu dnia zachowujesz świadomość i czujność dotyczącą tego, że rzeczywistość jest zwierciadłem dla Twojej świadomości? Jak często odczuwasz wobec tego niefizycznego i nieskończonego pola wdzięczność? Odpowiedź na te pytania, będzie tak naprawdę oznaczała, jaki właściwie masz stosunek do życia. Okazywana wszechświatowi, życiu wdzięczność, za to, że pełni rolę zwierciadła dla naszej świadomości jest już za to czystym działaniem z przestrzeni serca.

Warto dążyć do tego i rozwijać się w tym kierunku, wypracowując w tle własnej istoty nieustanną świadomość swojego związku z rzeczywistością, bazującą na wdzięczności, tak aby ta czujność i obecność towarzyszyła ciągle „z tyłu głowy”. Jest to jak najbardziej do „wytrenowania”. Na początek warto przypominać sobie o tym jak najczęściej w ciągu dnia. Jest to naprawdę pomocne w kontekście obecnych wydarzeń i wchodzenia w nowy, planetarny, ewolucyjny cykl.

Przez to, że ziemski świat jest bardzo gęstym planem, silnie spolaryzowaną trzeciowymiarową matrycą, żyjemy zbiorowo w przekonaniu i iluzji o bezsilności wobec rzeczywistości, w oddzieleniu od niej. Podstawiony nam przed oczyma ziemski matrix tak mocno pochłania naszą uwagę, generując ogromne pokłady lęku i niepewności, że całkowicie zniekształca i zasłania prawdę, przez co zapominamy o swoim prawdziwym związku z rzeczywistością, o tym, czym w ogóle ona jest.

Utrzymywanie uczucia wdzięczności wobec rzeczywistości jest świetną platformą, która płynnie przeprowadza przez obecny okres związany ze zmianą częstotliwości wibracji, energetycznym przekalibrowaniem się całego planu ziemskiego oraz naszej świadomości. Oprócz tego, że budzi i rozwija naszą świadomość, to w znaczący sposób „wylogowuje” ją z matrycy trzeciego wymiaru, którą obecnie jest w trakcie rozpadu i demontażu. Wdzięczność wobec wszechświata osadza nas w paśmie częstotliwości piątego wymiaru, którego domeną jest świadomość i głębia odczuwania jedności z całością życia.

Podczas gdy obecnie na planecie wymiary ulegają rozwarstwieniu się, a ziemski trzeci wymiar przechodzi stopniową dezintegrację, staraj się budować, wzmacniać i rozwijać swoją relację z życiem. Dostrzeż, uświadom sobie, że rzeczywistość/życie pełni dla Twojej świadomości rolę zwierciadła i na bazie uczucia wdzięczności za ten fakt, wyrób w sobie nową postawę wobec życia. Uzyskane i ustanowione przez Ciebie czyste i jasne przekonanie oraz głębokie uczucie, doprowadzą do tego, że Twoja świadomość wibrować będzie na wyższym paśmie częstotliwości, a pole energetyczne Twojej istoty rozchodzić się będzie o wiele dalej w przestrzeń. W ten sposób powrócisz do siebie, łącząc się ze strumieniem życia, ponieważ nie jesteś kimś, kto posiada życie, tylko jesteś samym życiem.

— – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Książka „Globalne Przebudzenie. Tom 1. Nowy cykl planetarnej ewolucji świadomości” już w sprzedaży.

Zachęcam się do zapoznania się z treścią mojej nowej książki, będącej zbiorem najbardziej wartościowych postów. W poniższym linku znajdziesz więcej informacji o czym ona jest.

https://globalneprzebudzenie.wordpress.com/2020/09/21/ksiazka-globalne-przebudzenie-tom-1-juz-dostepna-do-nabycia/

Jeśli jesteś zainteresowany/a nabyciem książki. Wyślij maila pod adres: globalneprzebudzenie1111@gmail.com

Spójrz na obecne, zbiorowe doświadczenie oczyma źródła

W całym rozciągającym się wszechświecie życie jest perfekcyjne i doskonałe w swojej ekspresji. Życie jest przejawem i manifestacją samego źródła. Wszystkie manifestacje zawierają w sobie obecność i jednoczącą energię źródła.

Ziemia podobnie jak każda inna planeta ma swój własny plan ewolucyjny. Wszystko co się na niej dzieje, wyraża jej ewolucyjne plan, przez co jest na daną chwilę właściwe. Ziemia jest jedną z kosmicznych wiosek, na której świadomość poprzez ekspresję przybrała postać m.in. istoty ludzkiej. We wszechświecie istnieją niezliczone przestrzenie egzystencji, na którym świadomość jest na różnym poziomie ewolucyjnym, przejawiając zarówno zaawansowany poziom rozwoju, jak i prymitywny.

Z tej perspektywy można łatwo dostrzec doskonałość życia jako całości, które w chwili obecnej jest zawsze takie, jakie być powinno. Wszystko po prostu jest. Jest na właściwym miejscu i wyraża swój ewolucyjny plan. Ludzkość jest na początkowym etapie na kosmicznej spirali ewolucji świadomości. Podobnie jak malutkie dziecko, które niewiele jeszcze rozumie, potyka się o własne nogi, nie ma takiego głębokiego wglądu w życie oraz wiedzy jak starzec, już teraz jest piękna, czysta i doskonała w swojej formie, przejawiając doskonałość życia, które jest źródłem manifestującym się w doświadczeniu. Źródło jest obecne w całości życia samego w sobie na Ziemi. Ograniczający nacisk i jurysdykcja trzeciowymiarowej czasoprzestrzeni oraz pięciu zmysłów są głównymi elementami, które nie pozwalają dostrzec i odczuwać człowiekowi połączenia pomiędzy ludźmi a źródłem. Ewolucja przebiega w kierunku wykraczania ponad te atrybuty, poprzez nieustanne podnoszenie i rozszerzanie świadomości.


Wszechświat jest zawsze zwierciadłem dla świadomości. Ziemia będąca częścią wszechświata jest zwierciadłem dla świadomości istot ludzkich. Ziemskie doświadczenie odzwierciedla poziom świadomości ludzi. Ludzkość może wznieść się ponad doświadczenie chaosu, konfliktu, walki i niedoboru, jedynie poprzez dostrajanie się do świadomości źródła w sobie. Źródło jest miłością, pełnią, jednością, spokojem oraz wszelką obfitością. Aktywowanie świadomości odzwierciedlającej rzeczywistość źródła jest następnym etapem ewolucji ludzkości.

Tym, co zmieni nasz świat, jest świadomość, a konkretnie – jej rozwój u każdego człowieka. Ludzkość jest obecnie przywoływana przez siły ewolucyjne, aby stać się najpełniejszą formą ekspresji świadomości źródła, czyli powrócić do źródła w sobie, zajrzeć do korzeni swojej egzystencji. Każda z przebudzających się jednostek ludzkich, wnosi w ziemski świat swoją nową świadomość, przechodząc przez własną indywidualną podróż.

Dostrajając się do świadomości źródła, doświadcza się percepcji życia jako całości w TERAZ, widzi się rzeczywistość oczyma źródła. Dokonać tego można, uwalniając swoją świadomość z ograniczeń czasoprzestrzennych, od podatności na wpływy trzeciego wymiaru oraz wszelkie ośrodki manipulacji istniejące na tym poziomie, które przekierowują w kierunku widzenia całości życia przez pryzmat oddzielenia i wynikających z niego różnic.

Gdy człowiek dostroi się do źródła, połączy się ze swoją świadomością JA JESTEM, łatwo dostrzeże, że we wszystkim, co się obecnie dzieje na Ziemi, zawarty jest wielki, głęboki i święty cel. Tylko z tego poziomu – będąc swoim nieśmiertelnym, ponadczasowym JA JESTEM – można ujrzeć doskonałość życia jako jednego, wyłaniającego się ze źródła.

Wznosząc się ponad osąd i dostrzegając i odczuwając w każdym człowieku aspekt oraz żywą obecność samego źródła, samemu jednoczysz się z nim, w ten sposób jednoczysz swoją świadomością cały świat i nakierowujesz rasę ludzką na linię czasową wzniesienia. Ziemski plan przenika wtedy wibracja równości. Stając się zdolnym spojrzeć na każdą z form życia na planecie, z perspektywy całości życia, dostrajasz się do świadomości źródła w sobie. Wchodząc we własną miłość, rozpuszczasz program/iluzję separacji oraz walki, tak obecne w ludziach, przez co wygaszasz też zbiorowe doświadczenie oparte na tym programie.

Ziemia odzwierciedla świadomość ludzi – dopóki świadomość ludzi pozostaje zamknięta w ramach trzeciego wymiaru – opartego o podział i dualizm – to zawsze będzie o co walczyć i będą istniały konflikty. Ludzkość od wieków pogrążona jest w postawie walki oraz przekonaniu, że świat wymaga naprawy, czyli inaczej mówiąc, rzeczywistość – sam wszechświat będący zwierciadłem – jest niewłaściwa. W relacji do tego, tak bardzo brakuje wyższej świadomości: dostrzeżenia i uszanowania obecności źródła, w tym z kim się walczy, oraz wdzięczności dla samej rzeczywistości wszechświata, za to, że odgrywa rolę tak doskonałego zwierciadła dla świadomości. Tkwimy więc w oporze przez życiem, a prawdziwe wyzwolenie czeka na nas tuż za rogiem, gdy zanurzymy się w źródle w sobie.

Ludzkość przez wszystkie stulecia jeszcze nie zastosowała tej nowej świadomości, mającej fundament na zakorzenieniu się w źródle, więc nie rozumie i nie jest sobie w stanie wyobrazić jakie piękne skutki i odmianę warunków życia na planecie przyniosłoby to. Wyobrażając sobie takie doświadczenie, w dalszym ciągu robi to trzeciowymiarowymi oczyma, projektując stare i te same konstrukty. Z góry odrzuca taką możliwość i kierunek, bo musiałaby się sama zmienić i wznieść ponad siebie. Ludziom się wydaje, że jak przestaną walczyć, to będzie jeszcze gorzej.

Walka widziana jest jako prawdziwa i jedyna słuszna droga, lecz tkwiąc w takim przekonaniu i postawie przez tysiące lat, nie zmieniło się w zasadzie nic. To zdumiewające, że samo to nie skłania już do refleksji. Taka świadomość i wynikająca z niej postawa zamyka nas na poziomie zbiorowym w nieustannie powtarzającym się doświadczeniu – zapętlonym hologramie 3D – uniemożliwiając jakąkolwiek zmianę. Dopóki w ludziach istnieją wzorce walki i bycia ofiarą, to zawsze będzie na zewnątrz istniał taki czy inny oprawca i będzie o co walczyć, a towarzyszyć temu będzie lęk o przetrwanie.

Wewnątrz ziemskiego hologramu trzeciego wymiaru, opartego na oddzieleniu i dualizmie, od zarania dziejów walczą ze soba dwie strony, które w swojej istocie są sobą nawzajem, przejawionymi aspektami świadomości źródła. Jedna strona chce sprawować władzę nad drugą, druga zaś chce sie wyzwolić. Nie rozpoznają one kim są w swojej istocie, rozczepionymi fragmentami źródła, doświadczającego siebie. Wyjście z tego hologramu iluzji, z takiego doswiadczenia walki stanie się możliwe, gdy u którejś ze stron pojawi się to rozpoznanie i wznosząc swoją świadomość w kierunku dostrojenia się do źródła, rozpoznając źródło także po drugiej stronie, zwyczajnie przetransformuje i rozpusci taki hologram doświadczenia ludzkiego. Czując i widząc obecność źródła w tym z kim sie walczy, łącząc się z ta obecnością poprzez swoje serce, transformuje się go oraz zasila i otwiera w nim potencjał na wzrost i zmianę świadomości, w konsekwencji czego – postawy. Do tej pory człowiek sam zasilał grę, z której tak bardzo chciał wyjść. Nienawiść i agresja kierowana ku drugiej stronie była najmocniejszym wibracyjnym spoiwem, zamykającym w takim hologramie doswiadczenia 3D. Teraz, pomimo choasu i wielu pozorów, wszystko to się zmienia.

Walka jest umysłową postawą, z której dopiero wychodzi działanie, wynikającą z zamknięcia i pogrążenia świadomości w egotycznym umyśle. Świadomość przez to widzi i doświadcza siebie w oderwaniu od reszty życia. Patrząc z perspektywy wejścia Ziemi w nowy cykl ewolucyjny, wibracyjnego przestrajania się matrycy ziemskiej na matrycę piatego wymiaru, obecne protesty pełnią w tym wszystkim swoją rolę – wypalają wzorce 3D i ostatecznie zamykają i kończą doświadczenie trzeciego wymiaru, poprzez energetyczne przesycenie się przestrzeni.
Rasę ludzką można porównać do przeistaczającej się w motyla gąsienicy. Walcząca ludzkość – tego typu świadomość, mentalność i postawa – jest obecnie buzującym kokonem gąsienicy, z którego za jakiś czas wyfrunie motyl – czyli ludzkość posiadająca wyższy poziom świadomości, a sam otworzony i zeschnięty kokon pozostanie wspomnieniem i reliktem przeszłości.

— – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –


Książka „Globalne Przebudzenie. Tom 1. Nowy cykl planetarnej ewolucji świadomości” już w sprzedaży.

Zachęcam się do zapoznania się z treścią mojej nowej książki, będącej zbiorem najbardziej wartościowych postów. W poniższym linku znajdziesz więcej informacji o czym ona jest.

https://globalneprzebudzenie.wordpress.com/2020/09/21/ksiazka-globalne-przebudzenie-tom-1-juz-dostepna-do-nabycia/

Jeśli jesteś zainteresowany/a nabyciem książki. Wyślij maila pod adres: globalneprzebudzenie1111@gmail.com

Będąc w przestrzeni swojego serca, jesteś punktem stabilizującym cały świat

Jest to piękny czas, aby być na Ziemi, wykorzystując go do poszerzenia swojej świadomości i otworzenia się na miłość pochodzącą z wyższych sfer. Odkrywane jest wszystko, co do tej pory było dla większości populacji niewidoczne i tajemnicą. Otwarte ludzkie serca są tym, co przeprowadzą rasę ludzką do przodu przez ten niestabilny okres. Nigdy nie jest też wystarczająco dosyć, aby przypominać, że w przejściu przez wszystkie wyzwania w kolejnych miesiącach i latach, najważniejszy będzie własny stan świadomości. W tym wszystkim chodzi o świadomość, a ona jest związana z postrzeganiem i przede wszystkim odczuwaniem. Cała zmiana świadomości opiera się na przesunięciu, przejściu z egotycznego umysłu do serca, które jest przestrzenią wyższej jaźni człowieka.


Przyszły pokój na Planecie rodzi się obecnie w ludzkim wnętrzu. Jeśli ludzie nie odkryją pokoju w sobie, to też nigdy nie zaznają go w świecie. To, na czym się skupiamy i czym wibrujemy, określa wariant przyszłej rzeczywistości, jaki powołujemy do istnienia. Jeśli koncentrujemy się na pięknej wersji przyszłości oraz na wysokich i wzniosłych uczuciach, otwieramy się na wiedzę oraz potencjały związane z taką linią czasową. Następny krok, jaki zostanie postawiony przez rasę ludzką, dotyczący jej ścieżki ewolucyjnej – otworzenia się na ewolucyjny przeskok świadomości – związany jest z dokonaniem głębokiego wyboru w sercu każdego człowieka. Wybór ten dotyczy postrzegania. Jak postrzegać siebie samego oraz samą rzeczywistość na zewnątrz, w której coraz wyraźniej przyspiesza manifestacja wielkiej zmiany. Postrzeganie zawsze osadzone jest w odczuwaniu.

Z jednej strony, człowiek może pozostać przy starym, jakże ograniczającym modelu i paradygmacie postrzegania siebie, jako kruchego i bezradnego bytu fizycznego, wtłoczonego w coraz bardziej chaotyczny świat, na który ma znikomy wpływ, a cała decyzyjność znajduje się gdzieś na zewnątrz, poza nim. Taka typowo trzeciowymiarowa perspektywa siłą rzeczy generować będzie dalszy lęk i obawy o przyszłość swoją i świata. Z drugiej strony, nieustannie podnosząca swoją częstotliwość wibracji przestrzeń Planety zachęca teraz wszystkich ludzi, aby zacząć postrzegać siebie samych przez pryzmat prawdy o sobie: czując siebie bardziej jako światło i ekspresja czystej świadomości, niż ciało fizyczne. Czując swoją wieczną, potężną i nieśmiertelną naturę JA JESTEM, która poprzez światło lśni z ciała fizycznego, tworząc wraz z innymi znajdującymi się w tym samym czasie na planecie ludźmi, kolektyw połączonych istot. Taka zmiana postrzegania stworzy w życiu człowieka o wiele większą przestrzeń na doświadczenie własnej boskości. Tego typu spojrzenie, w połączeniu z głębokim odczuwaniem tej prawdy, zmieni wszystko.


Ta samoświadomość spowoduje dostrojenie się w przestrzeni własnego serca do częstotliwości nowej ziemi. Właśnie w ludzkim sercu, w ciszy tworzona jest teraz przyszłość świata. Tam też człowiek jest teraz wzywany przez źródło, aby przebudził swoją moc. W ewolucji do wyższego wymiaru świadomości chodzi przede wszystkim o to, aby wrócić do siebie, do własnego wnętrza, do takiego miejsca w sobie – w przestrzeni serca – w którym panuje błogi spokój, bezruch i pełne zrozumienie tego, co się dzieje. Chwiejność i nierównowaga panująca w świecie zewnętrznym jest doskonałym narzędziem oraz okolicznością, aby tego dokonać, wymuszającym na pewnym etapie drogi, aby człowiek przestał toczyć walkę wewnątrz siebie, stawiać opór i po prostu zaufał procesowi oraz źródłu, osadzając się wewnątrz siebie, w przepływie, poddaniu i wierze. Tak więc pomimo wielu różnych pozorów trzeciego wymiaru, przestrzeń poprzez manifestujące się wydarzenia, otwiera właśnie przed nami możliwość oraz wielką okazję dokonania głębokie przekierowania, oraz skoku w głąb siebie.


Jest to decydujący czynnik przechylający szalę na korzyść światła. Podczas gdy trzeci wymiar się coraz wyraźniej się rozpada, ludzie zaczynają zyskiwać umiejętność coraz czystszego i intensywnego przebywania w oceanie ciszy własnego serca. W ten sposób ludzka świadomość odłącza się od hologramu trzeciego wymiaru, wzorców niemocy i niewolnictwa, automatycznie budząc i aktywując swój wielowymiarowy potencjał, stając się suwerennymi istotami duchowymi. Tak rodzi się nowy człowiek i nowy świat.


W czasie gdy w świecie miesza i ściera się światło z ciemnością, to w przestrzeni ludzkiego serca oba te przeciwne polaryzacje ulegają zintegrowaniu w jedność. Każda istniejąca w nas dysharmonia związana z lękiem o siebie, bliskich, przyszłość świata, frustracją, złością, podziałem jest wartościowym narzędziem dla własnego wzniesienia. W panującym chaosie można osiągnąć największe wewnętrzne mistrzostwo. Im mocniej pomimo zewnętrznych okoliczności osadzisz się w sobie, w swoich najwyższych uczuciach, tym stabilniej ugruntujesz wyższą świadomość, która zostanie już w Tobie na stałe, dzięki czemu zyskasz autonomie nad tym, jak się czujesz i co myślisz, niezależnie od tego, co dzieje się na zewnątrz Ciebie. Im więcej wzorców lękowych przetransformujesz mocą wyboru przez swoje serce, tym mocniej aktywujesz jego potencjał. Zobacz więc jak wszystko, co się dzieje w Tobie, może przysłużyć Twojemu rozwojowi.


W tym wszystkim chodzi o stanie się istotą czującą, manifestującą swoją zdolność współodczuwania, przebaczania, bezwarunkowej miłości, uwolnioną od osądu. Kiedy pozwolimy sobie być tym, kim naprawdę jesteśmy, staniemy się kanałem energii o wyższej częstotliwości, będącym punktem stabilizującym cały ziemski świat. Gdy czujesz swoją obecność, wtedy zawsze stabilizujesz świat. Patrz z otwartym serce w kierunku przyszłości.

===================================================================

Książka „Globalne Przebudzenie. Tom 1. Nowy cykl planetarnej ewolucji świadomości” już w sprzedaży.

Zachęcam się do zapoznania się z treścią mojej nowej książki, będącej zbiorem najbardziej wartościowych postów. W poniższym linku znajdziesz więcej informacji o czym ona jest.

https://globalneprzebudzenie.wordpress.com/2020/09/21/ksiazka-globalne-przebudzenie-tom-1-juz-dostepna-do-nabycia/

Jeśli jesteś zainteresowany/a nabyciem książki. Wyślij maila pod adres: globalneprzebudzenie1111@gmail.com

Teraz jest czas na wzięcie odpowiedzialności za swój wewnętrzny świat


Poprzez powszechne zamieszanie świat przechodzi teraz przez okres narodzin. Pomimo że na pierwszy rzut oka wszystko wydaje się rozpadać, to jednocześnie jest to zalążkiem czegoś nowego. Wszystkie wydarzenia stopniowo prowadzą ludzkość do wielkiego przebudzenia. Najciemniej jest przed świtem. Zanim ludzkość na poziomie zbiorowym odkryje możliwości swojej świadomości – czyli właściwości świata wewnętrznego, pierw nastąpi wielkie rozpoznanie tego, czym jest świat zewnętrzny – system, w którym żyjemy. Zrozumienie i zgłębienie tego prawdziwej natury systemu spowoduje dla większości ludzi szok, wywołujący automatyczny rozpad wewnętrznego świata przekonań, wierzeń i światopoglądów człowieka – będącego tak naprawdę niczym innym, jak więzieniem i blokadą dla świadomości – co dopiero stworzy przestrzeń i umożliwi początek pięknego rozkwitu świadomości. Ludzka uwaga jest coraz intensywniej skupiana na wydarzeniach zewnętrznych, związanymi na obecnym etapie głównie z działaniami rządów. Równolegle do tego wszystkiego nieustannie toczy się indywidualny proces we wnętrzu każdego człowieka. Proces budzenia się Twojego potencjału świadomości, proces odzyskiwania swojej mocy, proces odkrywania kim naprawdę jesteś.

Pamiętaj, że cokolwiek się dzieje na zewnątrz Ciebie, to w podróży zwanej ziemskim życiem chodzi o Twoją wewnętrzną transformację i wzrastanie. Każda zewnętrzna okoliczność jest zawsze doskonałym punktem odniesienia, abyś mógł się określić kim jesteś, a także, w którym kierunku podążasz. Na drodze ludzkości nie pojawia się nic, na co nie jest ona gotowa i dojrzała.

Teraz jest czas wzięcia odpowiedzialności za swój wewnętrzny świat. Przestrzeń poprzez aktualne wyzwania weryfikuje każdego, na jakim poziomie świadomości się znajduje, dając do zrozumienia, jakie trzeciowymiarowe wzorce wymagają jeszcze przepracowania. Z każdym kolejnym miesiącem trzeci wymiar – wraz z reprezentującym go systemem – będzie ulegał coraz głębszej dezintegracji i rozpuszczeniu. Pamiętając o własnej ewolucji świadomości, zadecyduj jaką postawę wobec tego przyjmiesz, jak dalece Cię to pochłonie na poziomie mentalno-emocjonalnym. Jest to czas, na który ludzie świadomi czekali od lat, licząc na to, że sytuacja związana z przebudzeniem zacznie w końcu przyspieszać. Warto z tej perspektywy na to spojrzeć i zaufać temu procesowi.

Im bardziej wciągasz swoją uwagę w wir wydarzeń, tym najprawdopodobniej mocniej utkniesz na poziomie umysłu. Najczęściej towarzyszą temu programy umysłu oparte na podziale i separacji, wzorce postawy: walki, konfliktu, my kontra oni, a także emocje oparte na strachu i bezsilności. Zasilasz wtedy grę trzeciego wymiaru, z której tak naprawdę chcesz już wyjść. Jak pokazały w zasadzie wszystkie rewolucje w historii, niczego to nie zmieniło. Teraz jest zupełnie inny czas i inna przestrzeń. Najpotężniejszym ludzkim zasobem jest obecnie świadomość. Jeśli jakakolwiek rewolucja jest skazana na sukces, to jest nią rewolucja świadomości. Im bardziej jesteś w sobie, tym bardziej otwierasz i aktywujesz potencjał pola swojego serca. Patrzysz wtedy z poziomu obserwatora tak jakby zza szyby, ze zrozumieniem i współczuciem. Wtedy też rozszerzy się Twoja perspektywa oraz wgląd w to, co właściwie się dzieje obecnie na Ziemi.

Zarówno w obu przypadkach możesz podjąć te samo działanie jak i czynności, które uznasz za słuszne wobec zaistniałej sytuacji. Nie moim zadaniem jest mówić, jak należy postępować. Najważniejszy w tym wszystkim jest zawsze stan świadomości, w jakim się działa, a o tym warto przypominać. Czy podłączasz się pod zbiorowe, umysłowe pole chaosu, czy wpływasz na globalną zmianę z poziomu przestrzeni swojego serca i rozpoznania kim naprawdę jesteś? Tak naprawdę, jeśli funkcjonuje się z poziomu świadomości swojego serca, w pełni swojej mocy, robiąc dokładnie te same rzeczy, zyskuje się największy wpływ oraz możliwość, aby zmienić, przetransformować sytuację w pożądanym przez siebie kierunku

Sytuacja rozwija się w takim kierunku, aby unaocznić każdemu człowiekowi powszechny regres. Skostnienie oraz staczanie się systemowych struktur, a także przede wszystkich głęboki, psychologiczny regres współczesnego człowieka: całkowicie uległego manipulacjom, nierozpoznającego, w jakim świecie żyje, uciekającego od wolności, bojącego się odkryć prawdę o swojej mocy, nieprzyglądającemu się światu swoich wyobrażeń i przekonań. Aktywujący się potencjał nowej matrycy coraz intensywniej wszystko rozświetla. Prawda zaczyna wypływać na powierzchnie. Wobec tego procesu chaos, zamieszanie i dezorientacja są nieuniknione. Dotychczas zdecydowanie większa część populacji żyła w głębokiej nieświadomości. Aby proces przebudzenia wszedł na poziom globalnej zbiorowości, muszą mieć miejsca rzeczy i wydarzenia dotykające każdego człowieka. Wszystko to tworzy fundament pod wielką zmianą, związaną ze wzrostem kolektywnej świadomości.

Odnajdź w tym wszystkim wewnętrzną równowagę. Im więcej jesteś w świecie, tym mniej jesteś w sobie. Zakotwicz swoją świadomość w polu Ziemi, która jest najczystszym i najaktualniejszym źródłem energii oraz wzorców nowej, rozszerzonej świadomości wyższego wymiaru. Podczas gdy świat na zewnątrz Ciebie ulega rozpadowi, a stara trzeciowymiarowa matryca jest odłączana, to Nowa Ziemia jest w Tobie i rozkwita w ciszy.

===================================================================

Książka „Globalne Przebudzenie. Tom 1. Nowy cykl planetarnej ewolucji świadomości” już w sprzedaży.

Zachęcam się do zapoznania się z treścią mojej nowej książki. W poniższym linku znajdziesz więcej informacji o czym ona jest.

https://globalneprzebudzenie.wordpress.com/2020/09/21/ksiazka-globalne-przebudzenie-tom-1-juz-dostepna-do-nabycia/

Jeśli jesteś zainteresowany/a nabyciem książki. Wyślij meila pod adres: globalneprzebudzenie1111@gmail.com

Książka „Globalne Przebudzenie. Tom 1” już dostępna do nabycia

Witam Was wszystkich 🙂 Z radością informuję, że moja książka „Globalne Przebudzenie. Tom 1. Nowy cykl planetarnej ewolucji świadomości.” jest już dostępna do nabycia. Książka ma 250 stron, a jej cena wynosi 39 zł (promocja między 27 a 29 listopada : 29 złotych) plus przesyłka kurierska. Jest to nietypowa książka, ponieważ jest ona zbiorem, kompilacją starych oraz nowych wpisów z bloga. Zależało mi na tym, aby zebrać moim zdaniem najbardziej wartościowe wpisy. Duża część z tych wpisów przez to, że ma już kilka lat, jest trudna do odnalezienia dla czytelników, ponieważ należy szukać ich głęboko w archiwum. Z tego powodu, posty te mają obecnie praktycznie śladową ilość wyświetleń, a uważam, że informacje w nich zawarte są cenne i przydatne, w kontekście tego jak szybko wzrasta i transformuje się teraz ludzka świadomość. Cieszę się, że wiedza ta będzie dostępna i zachowa się w formie fizycznej, przez co w szerszym zakresie wpłynie ona na przemianę zbiorowej świadomości.

Wątki i informacje zawarte w książce:

 •  Wyjątkowość czasów, w których żyjemy. Czas wielkich, epokowych zmian. Na czym polega planetarne przejście z końca starego, kosmicznego cyklu w nowy?
 • Wzrost wibracji Ziemi. Podnoszenie i rozwijanie się zbiorowej, ludzkiej świadomości. W jaki sposób wzrost wibracji planety wpływa na ludzką świadomość?
 • Rozpad obecnego porządku, światowego systemu. Dlaczego rosnąca świadomość, wibracja Ziemi, a także wpływ spływających energii kosmicznych w połączeniu z rosnącą zbiorową świadomością ludzi, wymuszą i doprowadzą do upadku i końca obecnego systemu.
 • Planetarne matryce trzeciego i piątego wymiaru. Na czym polega przejście z trzeciego do piątego wymiaru? Charakterystyka matrycy trzeciego wymiaru. Opis mechanizmów i wzorców funkcjonowania trzeciowymiarowego umysłu. Porady dotyczące wznoszenia świadomości ponad pasmo częstotliwości trzeciego wymiaru (wzniesienie się ponad egotyczny umysł).
 • Wibracyjno-energetyczny przeskok ewolucyjny ludzkiej, kolektywnej świadomości.
 • Opis obecnej fazy transformacji ziemskiej rzeczywistości, przez którą właśnie przechodzimy.
 • Spojrzenie na COVID-19 w kontekście ewolucji ludzkiej świadomości.
 • Dlaczego tak ważne jest wzniesienie się ponad zbiorowy lęk?
 • W jaki sposób rasa ludzka będzie się otwierać na rozwój świadomości?
 • Kres kontroli i zniewolenia na Ziemi. Jak ludzkość odzyska wolność?
 • Świadoma kreacja linii czasowej wzniesienia.
 • „Apokalipsa” – czyli  „odsłonięcie zasłony” (z greckiego „apokalypsys„). Duchowo-biologiczne wzniesienie. Przejście ludzkości na kolejny szczebel kosmicznej drabiny ewolucji. Symboliczne znaczenie „Apokalipsy”. Czym jest tak naprawdę i dlaczego jest zjawiskiem pozytywnym?
 • Zmiany czekające nasz świat, a także jakich szoków informacyjno-kulturowych można się spodziewać?
 • Rodzaje i charakterystyka spływających na Ziemię  kosmicznych energii.
 • Wejście w okres, etap, w którym zaczniemy odkrywać głębszy sens swojego pobytu na planecie.
 • Nowa Ziemia jako wielka strefa światła.
 • Współpraca i podążanie za własną istotą świetlistą.
 • Wiele innych tematów 🙂

Wszystkie osoby, które mnie wcześniej informowały o chęci nabycia książki, powinny otrzymać dziś rano wiadomość. Jeśli ktoś nie otrzymał proszę o ponowny kontakt (czasami wiadomości automatycznie lądują w mailowym spamie lub w folderze „Inne” itd.). Jeśli ktoś wcześniej nie deklarował chęci pozyskania książki, a jest nią zainteresowany proszę o kontakt przez maila lub Facebooka. Pracuję już nad drugim tomem 🙂 Wrzucę też na dniach świeże posty na bloga, bo mam głód pisania 😀 Pozdrawiam Was wszystkich 🙂

Kontakt mailowy:

globalneprzebudzenie1111@gmail.com

Kontakt Facebook:

https://www.facebook.com/kamil.miezen

https://www.facebook.com/globalneprzebudzenie10/

Premiera książki „Globalne Przebudzenie. Tom 1. Nowy cykl planetarnej ewolucji świadomości”. Zapowiedź.

Chciałbym poinformować Was o tym, że dużymi krokami zbliża się premiera mojej książki 🙂 Jest to nietypowa książka, ponieważ jest ona zbiorem, kompilacją starych oraz nowych wpisów z bloga. Zależało mi na tym, aby zebrać moim zdaniem najbardziej wartościowe wpisy. Duża część z tych wpisów przez to, że ma już kilka lat, jest trudna do odnalezienia dla czytelników, ponieważ należy szukać ich głęboko w archiwum. Z tego powodu, posty te mają obecnie praktycznie śladową ilość wyświetleń, a uważam, że informacje w nich zawarte są cenne i przydatne, w kontekście tego jak szybko wzrasta i transformuje się teraz ludzka świadomość. Cieszę się, że wiedza ta będzie dostępna i zachowa się w formie fizycznej, przez co w szerszym zakresie wpłynie ona na przemianę zbiorowej świadomości.

Książka umożliwi też w przyszłości, po wielu latach, wracać do tych informacji oraz treści. Całą ostatnią dekadę poświęciłem badaniu tematu dokonującej się transformacji ludzkiej i planetarnej świadomości, spędziłem całą masę godzin pisząc posty, a książka jest takim ukoronowaniem tego okresu, a także spełnieniem jednego z moich marzeń 🙂 Czytaj dalej

Moja rozmowa z Krisem Rudolfem – „Gdzieś w Nas”

Moja rozmowa z Krisem Rudolfem w jego autorskim programie „Gdzieś w Nas”. Dziękuję Kris za zaproszenie, niedługo nagramy kolejną 🙂 Dodam od siebie, że mocno się stresowałem, bo to moje pierwsze w tym życiu tego typu wystąpienie 😀 Zdecydowanie łatwiej się pisze, ale taka forma wyrażania się, również bardzo mi się spodobała 😀 Dumny jestem, że się przełamałem 😀 Pozdrawiam Was wszystkich 🙂 ❤