Pozytywna apokalipsa – linia czasowa wzniesienia, cz.3

wcześniejsze dwie części, warto się zapoznać, aby zachować ciągłość przekazu:

https://globalneprzebudzenie.wordpress.com/2018/06/05/pozytywna-apokalipsa-linia-czasowa-wzniesienia-cz-1/

https://globalneprzebudzenie.wordpress.com/2018/06/12/pozytywna-apokalipsa-linia-czasowa-wzniesienia-cz-2/


 

UPADEK GLOBALNEGO SYSTEMU KONTROLI

Temat ten wiąże się z poprzednim wymienionym aspetem – wyjściem, wyzwoleniem się przez ludzkość ze zbiorowego lęku. Istniejący system wymusza wielopoziomowo na człowieku życie w częstotliwościach lękowych. Lęk jest wykorzystywany przez globalne instytucje oraz struktury jako główne narzędzie kontroli oraz blokowania w człowieku dostępu do jego własnej mocy. Systemowa rzeczywistość została tak przed nami urządzona, aby generowała w człowieku jak najwięcej lęku. Lęk przed przetrwaniem, lęk przed chorobami, wojnami. Lęk przed przyszłością ziemi. Lęk przed brakiem akceptacji innych ludzi. Lęk przed ludzkim osądem. Lęk przed niezrealizowaniem swoich celów i ambicji. Lęk przed śmiercią, czyli czymś, co jest tak naprawdę iluzją i nie istnieje. Głównie to pieniądz – globalny system bankowy – jest narzędziem, które utrzymuje społeczeństwo w lęku, ponieważ bez pieniędzy nic nie jest się w stanie przetrwać. Gonitwa za pieniądzem również ma na celu oczywiście odciągnąć człowieka od skupienia się na rozwoju własnej świadomości.

Ludzka zbiorowa świadomość, na razie nie jest w stanie za bardzo wyobrazić sobie np. funkcjonowania społeczeństwa bez potrzeby istnienia pieniędzy. Nasze umysły są tak zamknięte, że uznajemy nasz ziemski system za jedyny możliwy, jaki może istnieć. Praktycznie każdej osobie wydaje się, że system, w którym żyjemy to jedyne, co może być. Myślimy w kategoriach: „Zawsze były pieniądze, podatki, władza rządząca. Jest tak też teraz i będzie w przyszłości. Bogaci zawsze będą wyzyskiwać biednych itd.” Zapominamy o tym, że Ziemia nie jest żadnym centrum wszechświata, lecz jedynie kosmiczną wioską, a cywilizacja ją zamieszkująca jest z resztą bardzo prymitywna. Czytaj dalej

Rabindranath Tagore – Podszepty Duszy

Polecam do przesłuchania przed snem. Miód dla uszu 😀

„Świat, podczas kiedy użycza nam pokarmu i osłony, zamyka nas zewsząd. Ciasne ograniczenie naszego czucia i myślenia jest skorupą, w której zamknięta jest nasza świadomość. Gdybyśmy mogli granice jej, chociaż o jedną drobinę rozszerzyć, gdyby choć kilka niewidocznych promieni dotrzeć mogło w sferę naszego postrzegania, gdyby kilka dalszych taktów tego tańca stworzenia zabrzmieć mogło na nowych strunach naszego czucia – cały nasz obraz świata zmieniłby się najzupełniej.

Z ciasnoty naszego myślenia i odczucia dojść do szerokiego wyzwolenia, oto cel naszej nieśmiertelności. Zanim umiemy w obecnym naszym niewolniczym stanie wyobrazić sobie ów kraj wolności. Czy potrafi sobie pisklę z wszystkich pojedynczych spostrzeżeń wewnątrz skorupy jaja, stworzyć wyobrażenie świata, na który ma się zjawić?

Wobec bierności, która jest panującym faktem życiowym wewnątrz skorupy, lekkim zaprzeczeniem są zaczątki skrzydeł. I choć życie nasze w obecnym swoim zamknięciu, przeważnie dostosowuje się do warunków, jednak czuwa w nim nasze dążenie do wolności i walczy z przeszkodami, które wydają się ostatecznymi. Oto nasze skrzydła duchowe, które sens swój znajdują wtedy dopiero, gdy osiągną pełną wolność wzlotu.

Gdyby nasza nieśmiertelność oznaczała tylko bezkresne trwanie otaczającej skorupy, musielibyśmy przyznać, że te bezsilne skrzydła, nie są niczym więcej niż wieczną przeszkodą, na przekleństwo nam daną przez jakąś wrażą siłę. Wszelako człowiek zawsze szukał wyzwolenia z teraźniejszości, która wydaje się ostatecznością. Podczas gdy duch życia dąży w nim do trwania, duch nieśmiertelności walczy o wyzwolenie.”

Chwila obecna jest zawsze właściwa

Podzielę się z wami jednym z moich ostatnich uświadomień, które mną głęboko, pozytywnie wstrząsnęło. W zasadzie wiedziałem o tym już od pewnego czasu, lecz dopiero teraz odczułem to w doświadczeniu. Dotyczy ono bezpośredniej naszej relacji z teraźniejszością. Zrozumiałem, że naprawdę chwila obecna – treść i forma życia, w którą się ona „przyodziała” – jest właściwa. To, co się dzieje w życiu każdego z nas, jest właściwe i należy się temu przestrzeń akceptacji. Życzę Ci, abyś podążał w stronę zamanifestowania obfitości oraz harmonii na każdym możliwym poziomie swojego życia. Niech wpłynie w Twoje życie wielka radość oraz szczęśliwość. Niech wypłyną one z Ciebie. Zmieniaj i transformuj swoje życie w tym kierunku. Niezależnie od tego ile jest w Twoim życiu bólu, cierpienia,  lęku, rozpaczy, niepewności, smutku, wszelkiego cienia, rozpocznij zmianę swojej rzeczywistości, od zrodzonego w głębi Ciebie postanowienia ustanawiającego, że ta chwila, która trwa, jest w porządku. To jest klucz do jakiejkolwiek zmiany.

Wszystkie okoliczności, które złożyły się na to, że chwila obecna przybrała taki obraz, również były w porządku. Wszystko, co się wydarzyło i wydarza, ma na celu doprowadzić Cię tam, dokąd masz dojść. Po prostu nie może być inaczej. Zrelaksuj się więc, wejdź głęboko w chwile obecna, odczuj ją całym sobą  oraz zaprzyjaźnij się z nią. Gdy tego dokonasz, wtedy zobaczysz, że tak naprawdę musiałeś objąć i przytulić siebie samego. Czytaj dalej

Ustanów Ziemię wielką strefą światła

Ziemia oraz ludzkość wchodzą w fazę kosmiczno-planetarnej inicjacji. Rozpad modeli społecznych, który obserwujemy na własnych oczach, a także wewnętrzna transformacja, przebudzanie się ludzkiej świadomości stanowią zwiastun, zapowiedź oraz zapoczątkowanie ewolucyjnej metamorfozy.

Im bardziej człowiek jest gotowy na zmiany i transformację w swoim życiu, tym więcej będzie w stanie przyswoić świetlistych kodów wysokiej częstotliwości energetyczno-wibracyjnej, spływających nieustannie na Planetę. Rozwój i ekspansja świadomości zawsze przebiega równolegle z jej oczyszczaniem się, uwalnianiem zbędnego energetycznego balastu.

Planeta Ziemia jest jedną z przestrzeni ewolucyjnych, posiadających swój własny, indywidualny plan ewolucyjny. Znajdujący się na jej łonie ludzie – zamanifestowane mikroświadomości boskości -również są częścią tego planu.

Czy zastanawiałeś się tak naprawdę kiedyś nad tym, na czym polega trójwymiarowy ziemski plan ewolucyjny? Co stanowi o jego sukcesie? Jaką funkcje pełnią wszystkie uwarunkowania, które stwarza? Co znajduje się poza ramami dualności, dwubiegunowości? Co stanowi jego napędzającą siłę?

Żyjemy w społeczeństwie, w którym zdecydowana większość ignoruje celowość własnego planu ewolucyjnego. Czytaj dalej

Pojednanie z własną istotą świetlistą

Dynamika wszechświata zbudowana jest wokół  mądrości i inteligencji boskości, która przejawia sama siebie w kosmicznym mechanizmie. Całe promieniowanie kosmiczne, które wpływa teraz do układu słonecznego, ma na celu umożliwić pełne przejawienie się ludzkiego ciała świetlistego, wznosząc tym samym rasę ludzką.

Wrażliwość oraz boska świadomość człowieka będzie wibrować w częstotliwości, w której jego istota świetlista dostroi się do ziemskiego ja. Istota świetlista  każdego człowieka przygotowała dla niego mistrzowski program ewolucyjny. Uaktywnia tym sposobem różne kody wibracyjne, które przenikają niższe ciała. Kody te odpowiadają m.in za transmutacje i oczyszczenie ciał bioenegetycznych człowieka. Jednocześnie rozpuszczona jest fałszywa ludzka tożsamość stwarzana przez ego – wyłączny konstrukt umysłu.

Człowiek dysponuje gigantycznym, wręcz niewyobrażalnym dla jego wyobraźni duchowym potencjałem. Celem całej ewolucji jest pełniejsze połączenie z planem boskim, na którym dominuje już tylko świadomość jedności. Skieruj swoja uwage do wewnetrznego głosu, który doskonale zna drogę oraz wszystkie klucze ewolucyjne. Wewnętrzny głos jest kanałem komunikacji z własną istotą świetlistą. Wyłącznie Twoja czystość umysłu, intencji oraz serca jest w stanie doprowadzić do pojednania się ze swoja istota świetlista, dzięki czemu podążasz w  kierunku boskich częstotliwości. To spowoduje, że zamanifestujesz rzeczywistość pełną obfitości, pokoju, miłości oraz radości, ponieważ takie są atrybuty boskości.

Bartek Indygo (Universe of Light) – Jak efektywnie komunikować się ze Wszechświatem?

 • Co jest potrzebne do skutecznej komunikacji ze Wszechświatem?
 • Na czym polega działające w całym wszechświecie prawo rezonansu?
 • O mocy intencji.
 • Skupianie się na braku czegoś, przyciąga jeszcze więcej tego braku.
 • Myśl a emocja.
 • Pole rezonansu myśli (umysł) a pole rezonansu uczuć (serce).
 • Różnice między polami elektromagnertycznymi serca i mózgu.
 • Serce generuje całą naszą wibrację, nasz torus energetyczny.
 • Wypełnianie swojego pola energetycznego konkretnie, świadomie wybraną wibracją.
 • Zacznij być tym czego pragniesz w życiu. Zacznij generować tą wibrację, której chcesz w swoim życiu.
 • Wewnętrzna praca w celu przejścia z umysłu do serca.
 • Całą Twoją istotą steruje serce.