Pozytywna apokalipsa – linia czasowa wzniesienia, cz.2

Definiujące apokalipsę symboliczne „odsłonięcie zasłony” jest opisem kosmiczno-planetarnego procesu, któremu podlega Planeta Ziemia oraz kosmos. Jest to proces, który nie będzie miał miejsca gdzieś w dalekiej czy niedalekiej przyszłości, lecz trwa obecnie od pewnego czasu. „Apokalipsa” jet oczywiście czymś niesamowicie pozytywnym, tak naprawdę długo wyczekiwanym przez ludzkość, najlepszym co się mogło jej przytrafić. Jest to najbardziej wzniosła rzecz wchodząca w obręb ludzkiego doświadczenia.

Apokalipsa oznacza przejście ludzkości na kolejny poziom ewolucji. Jest duchowo-biologicznym wzniesieniem, wielkim ewolucyjny przeskokiem, podczas którego ludzkość osiągnie wyższy stopień świadomości ewolucyjnej. Apokalipsa jest wypełnieniem naszego genetycznego programu. Jest mistrzowskim planem, będącym projektem i zamiarem samego źródła. W proces ten zaangażowane są ogromne siły światła oraz inteligencji. Te wyższe plany w gruncie rzeczy programują i nadzorują cały proces. Jest punktem zwrotnym w historii ludzkiej cywilizacji, dzięki któremu wespnie się ona na kolejny szczebel kosmicznej drabiny ewolucyjnej. Uważam, że każdy człowiek posiada w sobie informację i wiedzę o tym procesie, przez co intuicyjnie w sercu czuje, że w tym kierunku zmierzamy. Jedynie uwarunkowany, zindoktrynowany, zaszczuty strachem i wierzący tylko w rzeczywistość promowaną przez media oraz współczesne paradygmaty umysł, najczęściej nie pozwala przebić się i przedostać do zapisu tych informacji w sobie. Czytaj dalej

Reklamy

Pozytywna apokalipsa – linia czasowa wzniesienia, cz.1

 

W tym poście chciałbym poruszyć znaczenie tak popularnego obecnie słowa „apokalipsa”. Jaki ma ono związek z procesem planetarnej transformacji? Na ile opisuje i oddaje ono to, co dzieje się obecnie z naszym światem? Jest to pierwsza część postu, ponieważ jest on zdecydowanie zbyt długi, żeby umieścić go w całości. Postem ten w zasadzie jest długim wstępem do tematu. Dlaczego myślę, że warto pisać o tym?

Jak wiadomo, energia podąża za uwagą, więc interpretacja toczących się wydarzeń oraz wizja, wersja przyszłości, jaka na poziomie kolektywnym dominuje w ludzkich umysłach, otwiera i kreuje linię czasową – kierunek, w którym zmierzamy jako ludzkość, wariant rzeczywistości, istniejący pośród wielu innych równoległych możliwości.  Ponieważ jesteśmy obecnie w takim momencie historycznym, w którym wiele możliwych wersji linii czasowych (wariantów przyszłości naszego świata) zaczyna zbiegać się, nakładać się na siebie (tak jest zawsze w przypadku kiedy Planeta, będąc u progu całkowitej transformacji, przechodzi okres ewolucyjnego przyspieszenia, a samo umiejętne kolektywne wykreowanie nowej linii czasowej (samookreślenie się kolektywu ludzkiego) daje możliwość dokonania ogromnego przeskoku ewolucyjnego), oprócz tego, że powoduje to sporo chaosu i zamieszania, to otwiera także okna wielkich możliwości.

Bardzo klarownie już widać, że jesteśmy właśnie w momencie, w którym następuje coraz wyraźniejsze i mocniejsze kolektywne otwarcie na linię czasową – dostępny wariant rzeczywistości – w której nasza cywilizacja wybiera własne przebudzenie, uzdrowienie, spektakularny rozwój świadomości, dający wiedzę oraz dostęp do własnej mocy, a oprócz tego przynoszący pokój, obfitość, harmonię, wolność od wszelkich ograniczeń (jednakowo tych narzuconych przez system, a także istniejących w ludzkim wnętrzu). Innymi słowy, wyłoni się planetarna rzeczywistość, zamieszkana przez cywilizację światła, opierającą swoje funkcjonowanie na wzorcach pochodzących od energii miłości. Ta linia czasowa jest linią wzniesienia do piątego wymiaru (następna oktawa świadomości), która jest przeznaczeniem Ziemi oraz ludzkości. Czytaj dalej