Zjawisko uchodźców i jego wpływ na naszą świadomość – Roman Nacht

Bardzo aktualny temat, więc warto spojrzeć na niego z szerszej perspektywy. Rozmowa Wojciecha Drewniaka (Niezależna Telewizja) z Romanem Nachtem.

Wątki rozmowy:

 • wpływowa siła pociągająca za sznurki w sprawie uchodźców
 • ekstremalne manipulowanie emocjami ludzkimi
 • wdrażanie gotowego scenariuszu
 • prawdziwe oblicze UE
 • medialna propaganda
 • problem uchodźców z szerszej perspektywy
 • manipulacja za pomocą proroctw
 • Istoty stojące za manipulatorami
 • komu odpowiada zanieczyszczona i chora Planeta?
 • jak to się może skończyć?
 • szczucie negatywnymi informacjami
 • twórzmy nasze pole morficzne
 • nie ma się czego bać
 • jak dotrzeć do świadomości uchodźców?
 • nie dać się ściągnąć do niskowibracyjnego poziomu

 

Reklamy

Pasja, radość i ekscytacja

„Pasja to zamiłowanie do przemiany bycia w działanie. Ona napędza tworzenie. Obraca koncepcje w doświadczenie. Pasja to ogień, który każe nam wyrażać siebie. Nigdy nie wyrzekaj się pasji, gdyż to oznacza wyrzeczenie się tego, Kim W Istocie Jesteś i Kim Naprawdę Pragniesz Być. Osoba uduchowiona nie odrzuca pasji – odrzuca jedynie przywiązanie do skutków. Pasja to miłość działania, a działanie to bycie, w doświadczeniu. Pasja to wyciągnięta do Ciebie ręka Boga. Lecz co zazwyczaj powstaje podczas działania? Oczekiwanie. Przeżyć życie bez oczekiwań – obywając się bez potrzeby konkretnych rezultatów – oto prawdziwa wolność. Na tym polega Boskość.[…] Osoba uduchowiona zatem odrzuca skutki – ale nigdy, przenigdy nie odrzuca pasji. Mistrzowie, kierowani intuicją, wiedza, że tedy droga: pasja prowadzi do urzeczywistnienia Jaźni”

N.D Walsch – „Rozmowy z Bogiem, tom I”

W ostatnich latach zrozumiałem jak wielkie znaczenia dla naszego życia mają takie słowa jak pasja, radość i ekscytacja. Dlatego chciałbym dzisiaj popisać trochę o tym dlaczego powinniśmy robić w życiu jak najwięcej rzeczy, które wywołują w nas stany ekscytacji i radości, a także dlaczego warto podążać za swoją pasją. Radość i ekscytacja reprezentują naszą naturalną wibrację. Automatycznie łączą i harmonizują nas one z naszym Wyższym Ja. Będąc radosnym i podekscytowanym puszczamy cały opór i jesteśmy tak naprawdę sobą. Jakiś czas temu zdałem sobie  sprawę z tego, że najbardziej wartościowym bilansem, który człowiek na koniec swojego życia może wykonać, jest bilans tego jaki procent swojego czasu w życiu spędził na byciu radosnym, wesołym i szczęśliwym. Wysokość tego procentowego wskaźnika dobrze odzwierciedla jakość życia. Wszystko inne wydaje się przy tym blednąć. Cała zewnętrzna szata życia traci swoje znaczenie w konfrontacji z wewnętrznym samopoczuciem, które towarzyszy podczas doświadczania tego zewnętrznego świata. Dlatego uważam, że radość i ekscytacja, obok miłości powinny być głównymi wytycznymi w naszym życiu. Przybyliśmy tutaj wszyscy przede wszystkim po to, aby dobrze się bawić.

Pasja jest kompasem, który powinien prowadzić nas przez życie. Wierzę w to, że jeżeli będziemy pielęgnować i rozwijać ją w swoim życiu, to zaprowadzi nas ona do miejsca, w którym powinniśmy się znaleźć. Każdy z nas przyszedł na Planetę w jakimś celu. Pasja jest właśnie tym środkiem, który przeprowadza nas do tego celu. Aby zrealizować ten cel, spełnić swoje zadanie tutaj na Ziemi, powinniśmy kierować się sercem, czyli zaufać swojej pasji. Inaczej mówiąc powinniśmy robić to co lubimy robić, tą czynność do której lgnie większość naszych myśli. Nawet jeżeli przeważającą część swojego czasu musimy poświęcać obowiązkom, które niekoniecznie lubimy (niewymarzona praca itd), to wydaje mi się, że bardzo ważne jest wygospodarowanie jak największej ilości wolnego czasu, abyśmy mogli poświęcić go swojej pasji – dbać o nią, rozwijać ją i realizować się w niej. Właśnie to jest moim jednym z głównych wyznaczników spełnienia i stabilizacji w życiu. Moment kiedy budzę się rano i wiem, że mam w swoim życiu czas na to co jest moją pasją, świadomość tego, że dbam o nią i się ciągle rozwijam – to wszystko nadaje mojemu życiu wymiar pewności i spokoju. Dzięki temu wiem, że dobrze wykorzystuje czas, który jest mi dany w tym wcieleniu na Planecie.

ycie-z-pasja

Znam wiele osób, które nie odkryły jeszcze tego co jest ich prawdziwą pasją. Próbowały robić wiele rzeczy, ale żadna z nich nie jest w stanie wzniecić w nich ognia ekscytacji. Istnieje recepta i sposób na to jak przywołać do swojego życia swoją pasję. Wierzę w to, że każdemu człowiekowi jest przypisana czynność, której wykonywanie wprowadza w stan największej ekscytacji i radości, będąc również tą czynnością, która daje poczucie spełnienia i samorealizacji. Jedni mają więcej szczęścia i odkrywają tą rzecz już na początku swojego życia, inni dochodzą do niej trochę później, jeszcze inni – co najsmutniejsze – przekonali samych siebie, że na tym świecie nie ma niczego co mogłoby się stać ich pasją. W ten sposób przeżywają oni swoje całe życie bez tego wymiaru magii, którym niewątpliwie pasja wypełnia życie. Jeżeli ktoś z czytających znajduje się na etapie poszukiwania swojej pasji, drogi życiowej, polecam mu przyjęcie pewnej postawy życiowej, która zaprowadzi go do tego czego szuka.

Jak wiemy wykonywanie czynności, która jest naszą pasją wprowadza nas automatycznie w stan ekscytacji i uniesienia, ożywiając  nas i stymulując. Dlatego aby przywołać pasję do naszego życia powinno się jak najczęściej i najdłużej generować w swoim wnętrzu te stany. Aby tak się stało trzeba sobie w ciągu dnia często stawiać pytanie: Jaka jest rzecz, czynność, której wykonywanie sprawiłoby mi w tej chwili największą satysfakcję, frajdę i entuzjazm? Następnie przejść do wykonywania jej. Jeżeli się nam już ona „znudzi”, trzeba sobie ponownie zadać to pytanie. Oczywiście z racji obowiązków, które mamy na głowie, nie zawsze można sobie pozwolić na to. Dlatego nawet robiąc rzeczy, które są dla nas rutyną powinniśmy starać wprowadzić się w jak najwyższy wibracyjny stan, czyli wykonywać je z radością i ekscytacją. Umiejętność cieszenia się z małych rzeczy lub co lepsze – cieszenia się z niczego, jest niesamowitą siłą w życiu.

Gdy uda nam się przez dłuższy czas niezależnie od tego co robimy pozostać w stanie ekscytacji, umieć go w sobie wytwarzać, wtedy działające w całym Wszechświecie prawo rezonansu przywoła do naszego życia więcej okoliczności i sposobności, które pozwolą nam się właśnie tak czuć. Klucz leży w wibracyjnym dostrojeniu się do tego stanu. Aby odkryć swoją pasję trzeba się po prostu czuć tak jakbyśmy się czuli wykonując ją. Wtedy życie dostarczy nam więcej powodów, aby ten stan ekscytacji w nas się utrzymywał i nasilał. Jest to samonapędzająca się maszyna. I właśnie wśród tych powodów znajdzie się czekająca na nasze odkrycie pasja. Również ważna jest pewność, przeświadczenie, że to co stanie się naszą pasją oczekuje na nas, na nasze odkrycie. Może się ona nam objawić na sto różnych sposobów. Po prostu pojawi się ona przed nami, bo ją swoim stanem wibracyjnym sami przed sobą stworzyliśmy, przyciągnęliśmy.

happy_frogs_funny_cute_animal_hd-wallpaper-1907232

Bashar – najgłębsza przemowa

„Istniejesz teraz, zawsze będziesz i zawsze istniałeś, ponieważ Teraz jest jedynym czasem, jedynym miejscem, jedyną egzystencją, która jest, która zawsze była i która zawsze będzie. Jesteś wieczny, jesteś nieskończony, jesteś duchem, jesteś ciałem, jesteś umysłem, jesteś sercem, jesteś duszą, jesteś ideą, jesteś ekspresją , jesteś myślą, jesteś snem nieskończonej Kreacji..”

univ1thgaeth54whttrhlight-body-activation

cytat na dziś 9

„Nowy kosmiczny paradygmat przebudzenia duchowego jest wprowadzany nie tylko w waszą strukturę komórkową, ale również w elementy fizyczne formujące materię i strukturę atomową waszego świata. Powietrze, woda, ziemia, ogień i eter są aktualnie kodowane nową częstotliwością wibracji wyższego porządku i będzie to przejawiać się coraz silniej wpływając na wasz program biologiczny, energetyczny, emocjonalny i duchowy […]

 

W jaki sposób nastąpi to masowe kosmiczne przebudzenie, czy inaczej mówiąc powstanie masa krytyczna, która je wywoła? Jakie skutki będzie miało to dla całej ludzkości? To dobre pytania zadawane przez wielu z was i oczywiste jest, że zawiera w sobie różne wskazówki dla waszej  ewolucyjnej przyszłości.  Odpowiedzi te przejawią się poprzez myśli, uczucia i emocje bardziej intensywne  w konsekwencji wprowadzenia o wiele większej masy świetlisto-fotonowej na waszej planecie. W tym celu społeczne i ziemskie środowisko zostanie poddane serii wstrząsów społecznych, ekonomicznych, kulturalnych i politycznych, które posłużą jako katalizatory w procesie przyłączania nowych wzorców harmonicznej zbieżności pomiędzy siłami kosmicznego światła i operatorami ziemskimi, którymi jesteście. Czasami wasz organizm wydziela dodatkową dawkę adrenaliny, by zharmonizować i zmienić chemiczny stan waszej biologii i waszych emocji. To samo będzie miało miejsce na Ziemi. Zbliżacie się do nowej granicy ekspresji ewolucyjnej, bardzo odmiennej od tej, którą przejawialiście do tej pory […]

Zachodzi teraz jedna z tych wielkich transformacji planetarnych, które powodują przemianę kodów energetyczno-wibracyjnych Ziemi i dlatego wasze mikrostruktury biologiczne odczuwają to. Jaki konkretny wpływ będzie ta zmiana miała na przebieg waszej ewolucji i na inne formy ewolucyjnej ekspresji? Ogromny. Cały balast przeszłych doświadczeń, wytwarzający toksyczny ładunek energetyczny, powodujący dysharmonię, zapisany jest w ciałach energetycznych w postaci informacji pamięci komórkowej i genetycznej, przenoszonej w każdym życiu. Od momentu rozpoczęcia procesu oczyszczania ewolucyjnego, czy inaczej mówiąc od zyskiwania boskiego potencjału, dokonaliście przemiany waszych ciał, percepcji, wrażliwości i oczyściliście mechanizmy energetyczno-wibracyjne kosmicznej świadomości. Wszystko, co robicie, ma konsekwencje na różnych poziomach i jest zapisywane w wyższych ciałach, aby mogło być przetworzone i przetransmutowane w celu późniejszego udoskonalenia, ekspansji i ekspresji waszej ewolucji w kierunku Boskości. Stopniowo, poprzez różne doświadczenia, integrowaliście nowe wzorce świadomości poszerzając ją i teraz znajdujecie się w fazie transformacji niezwykle istotnej dla waszej ewolucyjnej przyszłości. Ziemia otrzymuje obecnie nowe kody i parametry aktywacji ewolucyjnej, aby przejść na wyższy poziom ewolucji; ten, dla którego oryginalnie została stworzona. Stanowicie ogniwo w ewolucyjnym łańcuchu prowadzącym aż do obecnego momentu. Po długim czasie impasu, czy braku duchowej ekspansji, teraz otwierają się drzwi odsłaniające nowe światło i cel waszego pobytu na Ziemi, która jako kosmiczna komórka, poprosiła o serię impulsów energetycznych dla was – świadomych komórek, by móc wypełnić swój cel i zakończyć podróż ewolucyjną, dla której została stworzona […]

 

Dzięki wprowadzaniu nowych kodów kosmicznego światła, które w swojej esencji oddziałują na Ziemię, ludzki kolektyw przebudzi się do wyższej świadomości. Zobaczycie jak każdy coraz intensywniej będzie odczuwał nowe potrzeby wyrażania siebie, otwarcia się na nową wizję i zjednoczenia z tym, co święte i boskie w waszym wnętrzu.  Wielu zda sobie sprawę z istnienia energii, którą emanują, co spowoduje aktywację ich pól energetyczno-wibracyjnych  i wywoła w nich panikę. Ale będzie również wielu innych, którzy tak jak wy, dokonają integracji i będą coraz bardziej emanować całym potencjałem kosmicznego promieniowania, a duchowy puls wygeneruje wspólny front działań wszystkich operatorów światła. W tym właśnie celu Ziemia przygotowuje was i będzie to robiła w następnych latach, abyście wraz z nią odkrywali nowe wymiary i rzeczywistości kosmiczno-duchowe w trzecim tysiącleciu. Razem, jesteście zjednoczeni w tej fascynującej podróży kosmicznej integracji z bardziej świetlistymi strefami.”

Ramaathis Mam – „Radyum Solaris. Most Kosmicznego Światła”

milky-way

Mer-Ka-Ba – wizualizacja podnosząca wibrację

Dosyć prosta i skuteczna technika wizualizacji, którą znacznie podnosi naszą wibrację. Fragment pochodzi z książki Kieshy Crowther – „Plemię Wielu Kolorów”. Mocno polecam 🙂

——————————————————————————————————-

„Często pobieram nauki o świętej geometrii i wzorcach energii, działających we wszechświecie, Choć większość tej wiedzy jest dla mnie zbyt skomplikowana, abym próbowała to wyjaśnić (a czasami nawet zrozumieć!), dzięki mojemu pokazowi slajdów nauczyłam się konkretnej techniki medytacji, która wykorzystując energie Ziemi i nieba, pozwala aktywować Wielkie JESTEM – zwane także ciałem świetlistym, opartym na sześcioramiennej gwieździe. Drunvalo Melchizedek to wyjątkowy duchowy nauczyciel naszych czasów, który poświęcił lata na pomaganie ludziom w aktywowaniu ich ciał świetlistych nazywanych przez starożytnych Mer-Ka-Ba. Polecam dowiedzieć się więcej o aktywowaniu Mer-Ka-Ba od kogoś takiego jak Drunvalo, komu przekazano specjalną wiedzę na ten temat i kto naprawdę wie, jak to robić, jednak chciałabym zaproponować proste ćwiczenie, które zostało pokazane mnie. Ponieważ jestem prostą osobą, a nie naukowcem, być może zostało okrojone i uproszczone, abym je zrozumiała oraz potrafiła z niego skorzystać i podzielić się nim. Może okazać się przydatne dla tych z was, którzy potrzebują prostego rodzaju wizualizacji.

protection2

W tej technice, sześcioramienna gwiazda reprezentująca jedność nieba i Ziemi oraz pierwiastka męskiego i żeńskiego, powstaje z dwóch piramid, z których jedna skierowana jest w górę, w stronę nieba, przedstawiając męską albo Ojcowską energię, a wierzchołek drugiej wskazuje Ziemię i reprezentuje kobiecość. Wyobraź sobie, że te dwie piramidy światła pokrywają się z twoim ciałem i przecinają w rejonie twojego brzucha – czakry seksu. Piramida, której wierzchołek skierowany jest ku górze, zbudowana jest ze złotego światła. Światło spływa w nią z czakry korony, która znajduje się na czubku głowy i obraca w kierunku przeciwnym ruchowi wskazówek zegara. Piramidę skierowaną w dół tworzy światło zielone. Wznosi się z Matki Ziemi przez podeszwy stóp i obraca zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Kiedy oddychasz, wyobraź sobie takie piramidalne formy, obracające się w przeciwnych kierunkach i jednoczące w tobie Ziemię i niebo, Matkę i Ojca. Poczuj wdzięczność i miłość w stosunku do Matki Ziemi i Wielkiego Ducha, kiedy te energie obracają się dookoła oraz wewnątrz ciebie i łączą w twoim brzuchu Kiedy w ten sposób zaczniesz łączyć się ze swoim wyższym ja, będziesz odczuwać ciepło i rodzaj przepływającego uniesienia. Nie wracaj do myśli i nie zastanawiaj się nad tym, co się dzieje, bo możesz zgubić to doznanie. Postaraj się pozostawać w samym odczuwaniu, aż doznasz wrażenia ekspansji rozszerzania się i stawania w pełni światłem. Może pomóc, jeśli rozpoczniesz tylko z jedną piramidą – niech zacznie się obracać, zanim nałożysz na nią drugą. Jeśli wizualizacja piramidy obracającej się w przestrzeni sprawia ci trudność, spróbuj użyć kształtu lejka, bardziej przypominającego tornado. Kiedy ja wykonuję to ćwiczenie, stopniowo poszerzam piramidy, aby rozprzestrzeniały coraz bardziej i bardziej moje ciało.

To ćwiczenie, choć na początku może wymagać pewnego wysiłku, podniesie twoją duchową częstotliwość w stopniu większym, niż jakiekolwiek inne, które mi pokazano. Stanowi klucz do połączenia z uniwersalną świadomością i twoim Wielkim JESTEM.”

Czakra siódma – Czakra Korony

 

 

Czakra siódma – Czakra Korony

crownchakra-300x400_c

Kolor: fioletowy

Umiejscowiona na szczycie czaszki, stanowi kanał i połączenie z wyższą kosmiczną, uniwersalną, boską świadomością. Jej celem i dążeniem jest doświadczenie boskości. W niej stapia się nasze pole energetyczne z uniwersalnym polem energetycznym. Poprzez nią wpływa do nas czysta, boska energia kosmiczna. Łączy nas z niewyczerpalnym źródłem energii, które przenika i zasila cały Wszechświat. Czytaj dalej

cytat na dziś 8

„Najwyższa myśl to zawsze ta myśl, która niesie radość. Najtrafniejsze Słowa to te, które głoszą prawdę. Najwznioślejsze Uczucie to uczucie zwane przez ciebie miłością. Radość, prawda, miłość. Te trzy wartości są w istocie zamienne, jedna zawsze prowadzi do drugiej. Nie ma znaczenia, w jakiej kolejności je umieścimy.”

Neale Donald Walsch – Rozmowy z Bogiem I

wholehappiness-sunshine